rojning 1170x418

Röjningen är den kanske mest lönsamma åtgärden som kan göras på skogsinnehavet. En röjning som utförs i rätt tid genererar betydligt bättre ekonomi på kommande gallringar.

 • Vi erbjuder alla former av röjningar: plantröjningar, ungskogsröjningar, förröjningar, vitryggsröjningar och naturvårdsröjningar.
 • Vi utför även fällningsarbeten kring maskiner, mindre motormanuella gallringar och avancerad trädfällning.
 • Vi är medlemmar i SLA och PEFC-certifierade

 

Kontakta oss för mer information om röjning!

Öka avkastningen

Genom att röja din granskog kan du öka ditt netto med 26 % jämfört med om du hade lämnat skogen oröjd. Exemplet är från en bördig granmark. Vinsten i planterad tall är ännu högre. Röjning är den mest lönsamma åtgärd man kan göra i växande skog.

Källa: Skogsstyrelsen

 

Röjning är en av dina bästa investeringar i din skogsfastighet!

Svensk Skogsservice och dess personal har stort kunnande inom röjning. Vi har mångårig erfarenhet och 10-tusentals hektar bakom oss. Vi arbetar på ett proffsigt sätt med ett stort engagemang. All personal har SYN:s Gröna körkort eller motsvarande samt har genomgått Skogsskötselskolan. Vi kan erbjuda alla former av röjningar: plantröjningar, ungskogsröjningar, förröjningar, vitryggsröjningar och naturvårdsröjningar. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Därför röjer man!

Varje skogsmark kan producera en viss mängd virke per arealenhet, vilket kallas markens produktionsförmåga. I bestånd med luckor eller med lågt stamantal tas markens förmåga att producera virke inte helt till vara. I täta bestånd utnyttjas däremot markens produktionsförmåga mer fullständigt. I de täta bestånden konkurrerar träden emellertid om utrymmet och om markens näringsutbud. Träden blir då mindre grova och volymen/träd mindre än när stamantalet är lägre. Om kvaliteten är lika, är grova träd mer värdefulla än klena, eftersom de ger större andel timmer. Dessutom sjunker avverkningskostnaden för en viss virkeskvantitet när träden är grövre. Vid samma virkesvolym ger således bestånd med grova träd ett högre netto.

Vad vi påverkar

Vid röjning kan man påverka beståndets:

 • Trädslagsblandning
 • Stamantal
 • Kvalitet

Stamantal

Antalet träd som skall lämnas kvar vid röjning beror på:

 • Markens bonitet
 • Trädslag
 • Var i landet man befinner sig
 • Beståndets framtida skötsel

Trädslagsval

Vilken typ av bestånd man bör sträva efter på olika marker bestäms främst av boniteten, dvs. markens förmåga att producera virke. Den högsta produktionen får man med:

 • Tall på svaga marker
 • Barr blandbestånd på medelgoda marker
 • Gran på goda marker

Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård:
Jon Gustafsson
Telefon: 0534 669 21
Mobil: 076 135 08 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jon2015 liten

Bildgalleri