plantor 1170x418

Vi på Svensk Skogsservice har lång erfarenhet av skogsvård och hjälper dig att få bästa resultat vid val av plantor.

Att välja plantor när du ska plantera är ingen vetenskap, men det hjälper till att ha erfarenhet och det kan vi på Svensk Skogsservice erbjuda. Oavsett om du vill ha en gran eller tallplanta, barrot eller täckrot, så kan vi erbjuda det. Kontakta oss för en diskussion så väljer vi ut det du behöver.

Behöver du plantor?

Kontakta: 

Kenneth Gustavsson

Mobil: 076 135 08 05

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plantor för framtida avkastningar!

Barrotsplantor

Barrotsplantor finns i olika åldrar och storlekar. En fördel är att man kan få kraftigare och större plantor som är lämpliga när risken för undervegetation är stor eller vid hjälpplantering.

 

OBS! Rotbeskär ej plantan för hårt och vattna upp plantorna före plantering.

Barrot planta
Täckrot planta

Täckrotsplantor

Täckrotsplantor odlas oftast i hylsor eller fack av papper. Fördelar med denna typ av planta är att planteringen går snabbare och plantan har med sig matsäck genom rotklumpen så att den klarar ev. torka bättre.

 

OBS! Det krävs att marken är väl markberedd.

Planteringstidpunkt

Bästa tidpunkten för plantering är tidigt på våren direkt efter snösmältningen då tjälen gått ur marken. Gran kan man även plantera under hösten. I trakter med försommartorka kan höstplantering av gran ge ett bättre resultat än vårplantering. Täckrotsplantor kan man plantera något längre fram på försommaren än barrotsplantor.

Ordna en bra växtplats för plantan

Växtplatsen har mycket stor betydelse för plantans möjligheter att överleva och starta en god tillväxt. Plantan behöver ljus, värme och lagom med vatten. Skydda den mot konkurrens och insektsskador.

Markbehandling

Markberedning är den vanligaste formen av markbehandling. Markbehandling innebär att humustäcket avlägsnas så att mineraljorden kommer fram. Det finns olika former av markbehandling. Fläckmarkberedning, harvning och högläggning.

Markbehandling - Fördelar

  • Mera ljus och värme
  • Mindre risk för frostskador
  • Lättare att plantera
  • Lägre risk för konkurrens från vegetationen
  • Högre marktemperatur gynnar tillväxten
  • Mindre risk för snytbaggeskador

Kontakta oss för mer information om plantor!

Plantansvarig:

Kenneth Gustavsson
Mobil: 076 135 08 05
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kenneth