Motivering:

Joakim, 28 år, har grundat och byggt upp skogsvårdsföretaget, Svensk Skogsservice AB som idag sysselsätter drygt 60 personer säsongsvis, motsvarande cirka 40 personer på helårsbasis. Företaget omsätter idag ca 20 miljoner kronor per år. Verksamheten står på tre ben. De två stora delarna är traditionell manuell skogsvård, främst ungskogsröjning och röjning av ledningsgator mm., samt konsultuppdrag med inriktning mot att upprätta skogsbruksplaner, värdering och gröna bokslut. Nyligen öppnade Joakim också en butik för sport och fritid som även säljer skyddskläder. Joakim utsågs till årets företagare i Dals Ed 2009 och har idag kunder över hela Sverige.

Skogsvårdsförbundet anser att Joakim, inte minst mot bakgrund av sin låga ålder, visat en föredömlig företagsanda och entreprenörsanda till stort gagn för skogsbruket i västrasverige. Vi ser därför Joakim som en mycket värdig mottagare av Västsvenska skogspriset 2010.

gasell di

 

skogsskolden

 

 

anders walls stiftelse

 

 

arets foretagare

 

 

yeos logo

 

 

svensknaringsliv