Information gällande Corona-virus Svensk Skogsservice 20200317:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) pandemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer samt påverkan för våra beställare.
Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatt under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

 

Vi rekommenderar:

-          Vår personal att följa respektive lands myndigheters rekommendationer gällande resor till andra länder som inte är ett absolut måste. Svensk personal följer UDs rekommendationer.

-          Vi rekommenderar gästarbetande personal från annan nation än Sverige som är på plats att avstå vårens semesterstopp och istället få ett längre sommarstopp för att minimera smittorisken under resan om viruset fortsätter sin framfart.

-          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

 

Några viktiga punkter:

-          Personer som har varit på resa i något av de mest utsatta länderna eller umgåtts med någon som har rest i dessa länder under de senast 14 dagarna är inte tillåtna att vistas på Svensk Skogsservice kontor.

-          Tills epidemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.

-          Fysiska möten ute i skogen är okej men vi tar ej i hand samt håller distans till varandra.

-          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills epidemin är under kontroll.

-          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

 

Tänk dagligen på:

-          Tvätta händerna.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-engelska/

-          Undvik att vidröra ansiktet.

-          Undvik att ta i hand.

-          Håll distans till personer som hostar.

-          Hosta alltid i armvecket om du är nära andra.

-          Gå inte till jobbet om du är sjuk.

 

Lista och statistik över corona-virusets utbredning:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Länkar som innehåller god information som berör vår verksamhet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

 

Tidsplaner:
På grund av Covid-19 epidemin kan vi ej garantera att uppsatta tidsplaner samt tidsramar i löpande avtal kan hållas säsongen 2020. Vi arbetar givetvis aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av epidemin som kan påverka leveranstiden negativt beroende på dess fortsatta spridning.

Kommer situationen fortsätta som per idag med stängda gränser runt om i Europa vilket då enligt ovan skulle kunna påverka våra tidsplaner så kommer vi prioritera våra uppdrag i följande ordning.
- Infrastrukturprojekt, kraftledningar på grund av att det är en viktig samhällsfunktion som behöver upprätthållas.
- Plantering.
- Röjningar.

 

Information från ambassader i aktuella länder därifrån våra skogliga team kommer:
Polen:
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/polen-warszawa/aktuellt/nyheter/polen-stänger-sina-gränser-från-och-med-söndag-den-15-mars-kl.-0000-natten-från-lördagen/#

Ukraina:
Svar från svenska ambassaden i Kiev på frågan om vad som gäller för resor för vår Ukrainska personal:

Ukrainska medborgare har belagts med förbud att lämna landet från och med den 17 mars. I nuläget gäller förbudet för två veckor framåt och beroende på utvecklingen kommer regeringen därefter att fatta ett nytt beslut. I och med att läget förändras snabbt i stora delar av världen så uppmanar vi er att hålla kontakt med era arbetare här och följa lokal media, Exempelvis Kyiv Post har uppdaterad information på engelska. Vår reseinformation riktar sig främst till svenska medborgare i Ukraina och endast den information som är relevant för dem kommer att publiceras där.

Mer information finner man t.ex på: https://www.kyivpost.com/

Rumänien:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/rumänien/

 

Vid smitta i organisationen:
- I det fall sjukdomsfall eller misstänkt sjukdomsfall inom organisationen inträffar kommer detta att meddelas till berörda parter samt nödvändig karantän kommer att införas.
- Vi vill med detta också förtydliga att vi per i dag inte har några indikationer på att någon i Svensk Skogsservice organisation har smittats av Coronavirus. Ovanstående åtgärder genomförs för att på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen och så snabbt som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Vi hoppas på Er förståelse i den situation vi nu alla befinner oss i och kommer fortsatt att utifrån ovanstående riktlinjer göra allt i vår makt för att vidmakthålla en god service till dig som beställare ihop med ombud, personal och underleverantörer. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20