Information gällande Corona-virus 2020 Svensk Skogsservice:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) epidemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer.Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatt under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

Vi rekommenderar:

-          Alla berörda att inte resa till de värst drabbade länderna på semester.

-          Minska sitt allmänna resande i så stor utsträckning som är möjligt.

-          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

 

Några viktiga punkter:

-          Personer som har varit på resa i något av de mest utsatta länderna eller umgåtts med någon som har rest i dessa länder under de senast 14 dagarna är inte tillåtna att vistas på Svensk Skogsservice kontor.

-          Tills epidemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.

-          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills epidemin är under kontroll.

-          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

 

Tänk dagligen på:

-          Tvätta händerna.

-          Undvik att vidröra ansiktet.

-          Undvik att ta i hand.

-          Håll distans till personer som hostar.

-          Hosta alltid i armvecket om du är nära andra.

-          Gå inte till jobbet om du är sjuk.

 

Lista på mest utsatta länder:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

- Kina
- Macao
- Hong Kong
- Taiwan
- Sydkorea
- Singapore
- Japan
- Iran
- Italien

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

 

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

På grund av Covid-19 epidemin kan vi ej garantera att uppsatta tidsplaner samt tidsramar i löpande avtal kan hållas säsongen 2020. Vi arbetar givetvis aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av epidemin som kan påverka leveranstiden negativt beroende på dess fortsatta spridning.
Vid frågor kontakta VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20