Artikel i Skogsaktuellt efter Gasellutnämningen november 2011.

 http://www.skogsaktuellt.se/?p=39424&pt=108&m=1422