Vi byter telefonväxel 11 maj kl.09.00. Vi har valt telefonväxeln Uno levererad av BKE Telecom AB i Karlstad. 

För mer information:  www.unotelefoni.se  

Detta är ett steg i en helhet för att förbättra företaget och vår service för våra kunder samt anställda.