Vi vill börja med att tacka er, våra fantastiska kunder och samarbetspartners för den förståelse och medmänsklighet som ni visar under rådande situation. Kriget i Ukraina är en fortsatt tragedi och vi saknar fortsatt ett 50-tal medarbetare som inte får lämna Ukraina vilket sätter press på oss alla inom svensk skogvård.
Vi vill informera dig som kund om det senaste vi känner till utifrån situationen.

Status leveranskapacitet:

 • Vi saknar i detta nu 50 av våra rutinerade ukrainska medarbetare.
 • Vi har under maj-juli fyllt på nuvarande team med några för oss helt nya medarbetare som tidigare inte arbetat inom skogsvård vilket blivit lyckat men varit resurskrävande då det kräver stora utbildningsinsatser.
 • Vi saknar i detta nu 45 antal medarbetare mot planerat.
 • Vi tappar fortsatt ca 2100 timmar per vecka i arbetskapacitet.
 • Vi har gjort försök med ersättningsteam dock har det inte varit fungerande lösningar trots stora utbildningsinsatser.

Bränslepriser och byråkrati försvårar under årets säsong:
Varaktigheten av kriget mellan Ukraina och Ryssland och hur det har och kommer att påverka våra medarbetare på olika sätt.

 • Svensk byråkrati där Migrationsverket ordagrant havererat och politikerna inte klarat av att fatta snabba beslut i för näringslivet viktiga frågor gällande situationen och medarbetare från Ukraina innebär fortsatt stora utmaningar för oss som leder till leveransförseningar.
 • Dessvärre ser det inte ut som om att det trots stora påtryckningar emot departement och politiker hänt något större gällande massflyktsdirektiven och den tid det tar att få dem hos Migrationsverket.
 • Bränsle och energipriserna är fortsatt en stor utmaning för den produktion vi ändå bedriver just nu.
 • På grund av en omständlig byråkrati är det fortsatt många Ukrainare som flyr till Sverige som utnyttjas utan korrekta papper inom svensk skogsvård.

Vad kan jag som kund/beställare bidra med:

 • Tillsammans finna lösningar för stärkta ersättningar gällande ökade bränsle- och energikostnaderna om detta inte redan är gjort.
 • Granskningen från beställarsidan behöver ökas då det om det kommer fram att branschen har papperslösa ukrainare på projekt kommer leda till ökad problematik för branschen framåt. Det drabbar även seriösa aktörer inom skogsvården då vissa följer regelverken och inte kan starta och andra struntar i regelverken och kör ändå. Det är viktigt att beställarsidan tar ansvar här, delvis så att dessa arbetare inte utnyttjas men även för att värna om social hållbarhet, seriösa entreprenörer och er legitimitet, i synnerhet ett år som detta.
 • Vi kommer genom samarbeten med andra branschkollegor samt förhoppningsvis fler ukrainare på plats inför 2023 starta tidigt i januari så vi ber er om att nästa års volymer, ersättningar mm är klart så att vi inte om vädret medger möjlighet till produktion under vintern behöver stå still.

Våra medarbetares situation, så mår de och så går det:

 • Vi har nu ca 12 personer som är militärt inkallade och vi vet idag inte exakt hur många av dessa som är i träning eller strid.
 • Vi har 2 av våra medarbetare skadade under militär tjänstgöring och båda är opererade och det kommer att krävas långa rehabiliteringar.
 • Vi har 9 personer här hos oss nu som är godkända för massflyktsdirektivet och som är i arbete.
 • Vi har hjälpt 3 familjer till att etablera sig i Ed med egna lägenheter mm.
 • Vi har ytterligare 1 familj som provar att bo i Ed 3-4 veckor i detta nu och om de trivs hjälper vi givetvis även dem att etablera sig.

Framåt hösten 2022 och säsongen 2023:

 • Övriga medarbetare är kvar på hemmaplan och fortsatt motiverade för att komma till Sverige och arbeta om möjligheten kommer att ges.
 • För oss är det absolut viktigaste nu att jobben för de medarbetare som lojalt arbetat hos oss och inom svensk skogsvård finns där för dem så fort situationen ger möjlighet att lämna Ukraina för att arbeta i t.ex. Sverige. Vi kommer alltså inte springa iväg och rekrytera nya medarbetare i stor skala över hela världen.
 • Vi kommer fortsätta med samarbeten gällande några grupper där de är anställda hos oss under vintern och av firmor i norr under sommaren.
 • Vi tittar på att rekrytera 2-3 nya grupper från andra nationaliteter inför säsongen 2023 där hela teamen kommer sakna erfarenhet av skogsvårdsarbete i Sverige. Detta ställer höga krav på oss gällande utbildningar samt att tillsammans med er beställare finna ekonomiska möjligheter till denna inskolning.
 • Vi hoppas att innan säsongens slut 2022 kunna närma oss 20 ukrainska medarbetare. Om vi lyckas med det innebär det att de jobbar helår 2023 vilket är det samma som 40 stycken på de normala arbetsvisumen över 6 månader.

Vi hoppas på att kriget snart är slut och att ukrainska folket kan få lugn och ro och då ser vi fram emot att tillsammans med er beställare skapa långsiktiga och hållbara anställningar.
Tänk gärna på att hjälpa t.ex. Röda korset för att stödja det Ukrainska folket i nöd.
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

 

Joakim Gustafsson
Sköter kontakter gällande: Infrastruktur, kunder som berör något av våra ombud Mattias Nilsson (Jämtland) eller Tomas Pawelek (Kronoberg)
Tel: 073-3902220
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jon Gustafsson
Sköter kontakter gällande: Stora Enso, Södra, Sveaskog, Kopparfors, Bergkvist Siljan, Häradsskog, Mellanskog med flera.
Tel: 076-1350801
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Christoffer Petrén Styrelseordförande
Jon Gustafsson, Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård
Joakim Gustafsson, VD & Infrastrukturchef
Marie Karlsson Ekonomichef

 

ukraina ssab

Välkommen på ett kort infomöte med Svenskskogsservice via videolänk!

Då kriget i Ukraina sätter press på oss alla inom svensk skogsvård vill vi informera dig som kund om läget inför säsongen 2022. Vi förstår att många av er översköljs av mejl om Ukrainakrisen och vi vill därför erbjuda ett annat mer lättsmält format, i form av ett videomöte. Vi kommer bland annat att informera om följande:

 • Status leveranskapacitet
 • Risker och hot inför årets säsong
 • Vad kan jag som kund/beställare bidra med
 • Våra medarbetares situation, så mår de och så går det

Vi hoppas att du kan delta på något av mötena. Det går bra att ställa frågor under mötet men det går lika bra att bara lyssna på informationen som ges.

Det kommer genomföras två träffar: Mån 4/4 och Tis 5/4 kl.09.00.

Vi kommer att använda oss av Microsoft Teams och anmälan görs till meddela vilken dag du tänker delta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Från vår sida deltar:

Jon Gustafsson, Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård
Joakim Gustafsson, VD & Infrastrukturchef
Volodymyr Honsevych, Rekryterar och organiserar vår Ukrainska arbetskraft

 

ukraina ssab

Information till våra kunder och samarbetspartners:

Vi följer med stor oro fortsatt läget för våra medarbetare i Ukraina. Enligt den senaste informationen vi fått så är ett fåtal av våra medarbetare inkallade till militär övning för att om kriget sprider sig även till västra delarna av landet strida för sitt land och för att skydda sina hem och familjer. Ett par har tyvärr fått resa till Kiev för att delta i striderna där. Vi har nu till vår stora lycka några av våra medarbetare med familjer i Sverige för att söka skydd och vi försöker bistå dem med det de behöver här.

 

För att täcka upp troliga tapp på personalsidan har vi inlett ett samarbete med en Jämtlandsfirma där vi anställer några av deras killar före och efter deras planteringssäsong i norr. Vi för även diskussioner med arbetslag från andra länder om eventuell anställning utöver den grupp Ukrainare som kommit till oss. Detta att anställa ytterligare personal innan vi med säkerhet vet att vi kommer ha den planerade arbetskraften eller ej på plats är en stor risk vi tar eftersom vi då förbrukar del av våra kontrakterade arbeten för säsongen. Den planerade arbetskraften från Ukraina har juridiskt företräde till de arbeten de sökt och fått samt ansökt arbetsvisum för vilket vi behöver respektera. Vi hoppas att vi får stöttning av er beställare om vi tillslut får in vår arbetskraft till den planerade uppstarten i maj eller senare och att ni då har möjlighet att skjuta in extra arealer till de medarbetare som vart planerade på jobben från början. Vi hoppas att vi kan ha en fortsatt bra kontakt med er där vi försöker lösa volymerna åt bådas håll så gott det går utifrån en besvärlig situation. Vi kommer i enskilda fall behöva en dialog kring eventuella lösningar för årets volymer som behöver lösas med reservplan vilket medför mer utbildningskostnader och lägre produktivitet.

 

Kriget i Ukraina har ju inte bara ställt till det för våra medarbetare med familjer därifrån utan påverkar även dieselpriserna och elpriserna negativt här i Sverige. Vi hyr hus åt alla våra team runt om i Sverige där vi står som garanter för kostnader över en fast satt peng vilket gör att de ökade energikostnaderna på alla hus behöver tas av oss. Även diesel- och alkylatbensinspriserna påverkar vår verksamhet hårt där vi nu har literpriser som vida överstiger normala svängningar och de priser som rådde vid respektive förhandlingstillfälle. Vår kostnad per arbetad timme påverkas med 0,5 kr för respektive fordonsbränsle och alkylatbensin, totalt 1 kr/timme. Energipriset påverkar oss indirekt genom de boenden som vi bokar till våra grupper och för varje öre som priset/kWh ändras påverkas timpriset med 1,5 öre. Vårt förslag till lösning, under rådande omständigheter, är ett bränsle- och energitillägg om 5 kr/timme, eller ett tillägg om 1,25 % vid fastprisarbeten, för att kompensera kostnadsökningen. Vi kommer kontakta var och en av våra beställare som berörs för dialog.

 

Tänk gärna på att hjälpa Röda korset för att stödja det Ukrainska folket i nöd💛💙🇺🇦.

https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

För mer information om situationen inför säsongen 2022 och hur det går för våra medarbetare kontakta oss gärna enligt nedan:

 

Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård:
Jon Gustafsson
Telefon: 0534 669 21
Mobil: 076 135 08 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jon2015 liten

VD & Infrastrukturchef:
Joakim Gustafsson
Telefon: 0534 669 26
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Joakim2015 liten

 

ukraina ssab

Information till våra kunder och samarbetspartners:

I skrivande stund sitter ungefär hälften av våra medarbetare för säsongen 2022 fast i kriget innanför Ukrainas gränser. Ukrainas president har gått ut med att män i åldern 18-60 år inte får lämna landet för att vara beredda på att stötta sitt land på alla sätt de kan.

De medarbetare vi kommit i kontakt med är i skrivande stund vid gott mod och är fortfarande inte inkallade för strid. De meddelar att de gör allt de kan för att stötta upp militären genom att t ex förhindra framkomligheten för fienden och hjälper vänner och familjer som behöver stöd och hjälp. Deras fokus ligger just nu på att göra allt de kan för sitt land och sina familjer och för att bevara sina hem.
De här killarna är bokade på olika projekt hos er beställare runt om i landet och vi kommer prioritera arbeten utifrån hur de är placerade och vilka som kommer loss och om de gör det. Vi kommer göra allt för att kunna prioritera dig som kund men vi har i dagsläget ingen kontroll över vilka som kommer eller när de kommer.

Vårt mål med att arbeta för långsiktiga och hållbara samarbeten blir idag ännu viktigare för att kunna ge dessa killar och alla våra andra medarbetare ett stabilt arbete att komma tillbaka till för att försörja sina familjer och leva i trygghet.

Svensk Skogsservice

 • Christoffer Petrén, Styrelseordförande
 • Joakim Gustafsson, VD
 • Marie Karlsson, Ekonomichef
 • Jon Gustafsson, Affärsutvecklare

ukraina ssab

Uppdaterad Information gällande Corona-virus Svensk Skogsservice 20200629:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) pandemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer samt påverkan för våra beställare.

Vi kan nu med stor glädje informera om att vi sen ett par veckor tillbaka för första gången säsongen 2020 är i full produktion. Detta efter att regeringen för ett par veckor sedan fattade beslut om undantag från inreseförbudet från tredje land för skogsbruket. Så vår förhoppning beroende på pandemins utveckling under sommaren samt hösten är att åter så som innan 20 april kunna följa årets planering igen. Vår målsättning är att försöka ta igen det vi tappat från 20 april till 17 juni ut över hösten men vi är då beroende av gynnsamma väderleksförhållande och att pandemin hålls under kontroll.

Vi har haft personal som varit sjuka under våren där vi vidtagit försiktighetsåtgärder för att inte riskera något och ingen vad vi idag vet har haft eller har covid-19 inom organisationen. Vi behöver aktivt jobba vidare med åtgärder för att våra medarbetare skall hålla sig friska och det är av stor vikt att alla nu orkar hålla i de åtgärder man själv kan vidta för att skydda sig så gott det går.

Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatta under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

Vi rekommenderar:

 •           Vår personal att följa respektive lands myndigheters rekommendationer gällande resor till andra länder som inte är ett absolut måste. Svensk personal följer UDs rekommendationer.
 •           Vi rekommenderar fortsatt gästarbetande personal från annan nation än Sverige som är på plats att avstå kortare semesterstopp och istället få ett längre sommarstopp för att minimera smittorisken under resan om viruset fortsätter sin framfart.
 •           Personalen från tredjeland som anlänt först under juni och som har en begränsad visumperiod kommer på grund av situationen avstå hemresor för att minimera smittorisken.
 •          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

Några viktiga punkter:

 •        Vi undanbeder besök vid vårt kontor i Ed tills pandemin lugnat sig utan hänvisar till digitala möten.
 •          Tills pandemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.
 •         Fysiska möten ute i skogen är okej men vi tar ej i hand samt håller distans till varandra.
 •          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills pandemin är under kontroll.
 •         Så långt det varit möjligt har vi undvikit interna utbildningar för att minimera smittoriskerna.
 •          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

Tänk dagligen på:

Lista och statistik över corona-virusets utbredning:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

 

Länkar som innehåller god information som berör vår verksamhet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Tidsplaner:

På grund av Covid-19 pandemin ligger vi något efter våra tidsplaner på årets röjningsprojekt tills dags datum men med den uppdaterade tidsplan vi nu jobbar med ser det ut som att vi kommer att behöva mer volym för att hålla våra team i full produktion säsongen ut. Givetvis är det extremt svårplanerat då ingen vet hur pandemin utvecklar sig framåt men vi arbetar aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av pandemin. Vi återkommer inom kort med mer information kring vilka eventuella extra volymer vi har möjlighet att ta på oss under hösten.

Gällande plantering ser det positivt ut och vi kommer troligen att leverera ca 500.000 – 1 miljon stycken planterade plantor mer än tecknade avtal inför säsongen förutsatt att allt fortsätter flyta på i fällt och alla håller sig friska.

Utförda åtgärder för att ta oss igenom pandemin:

- Vi använder statens olika stödpaket bland annat korttidsarbete på administrationspersonal vid kontoret i Ed. Det medför att Mån-Tor är det kortare öppettider samt Fre stängt.
- De anställda vid kontoret som har produktionsbakgrund har ställts om till framförallt utbildning och kraftledningsprojekt.

Information från ambassader i aktuella länder därifrån våra skogliga team kommer:
Polen:
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/polen-warszawa/aktuellt/nyheter/polen-stänger-sina-gränser-från-och-med-söndag-den-15-mars-kl.-0000-natten-från-lördagen/#

Ukraina:
Information om situationen i Ukraina finner man bland annat på: https://www.kyivpost.com/

Rumänien:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/rumänien/

 

 

Vid smitta i organisationen:

- I det fall sjukdomsfall eller misstänkt sjukdomsfall inom organisationen inträffar kommer detta att meddelas till berörda parter samt nödvändig karantän kommer att införas.
- Vi vill med detta också förtydliga att vi per i dag inte har några indikationer på att någon i Svensk Skogsservice organisation har smittats av Coronavirus. Ovanstående åtgärder genomförs för att på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen och så snabbt som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Vi hoppas på Er förståelse i den situation vi nu alla befinner oss i och kommer fortsatt att utifrån ovanstående riktlinjer göra allt i vår makt för att vidmakthålla en god service till dig som beställare ihop med ombud, personal och underleverantörer. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20

Svensk Skogsserive och Dalslands Skogsskola är med i ett projekt som ska få fler plantörer till skogen.

– I dessa extrema tider kan vi med hjälp av detta snabbspår vara med och skapa arbetstillfällen och bidra till att det kan planteras ny skog för framtiden. Vår svenska skogsråvara är en viktig exportprodukt men också en förnyelsebar råvara som spelar en stor roll i vår omställning till en mer hållbar värld säger Håkan Buskhe, VD för FAM.

– Skogsvården glöms ofta bort i diskussionerna men det är helt avgörande för framtidens skogsindustri och export att inte arbetet eftersätts nu. Med Beredskapslyftet hoppas vi kunna vara med och bidra med vår kunskap från både produktion och utbildning för att hjälpa till att fylla den stora arbetskraftsbrist vi ser just nu på grund av in- och utreseförbud säger Joakim Gustafsson, VD för Svensk Skogsservice och Dalslands Skogsskola.

Läs mer här: https://news.cision.com/se/beredskapslyftet/r/beredskapslyftet-lanserar-ett-snabbspar-for-skogsplantering-riktat-till-nyanlanda-och-unga-med-funkt,c3088188

Joakim intervjuad i P4-Väst om hur Corona-epedemin påverkar skogsbruket

Virusets framfart lämnar ingen oberörd. Vi inom skogsnäringen har hitills varit förskonade från massuppsägningar, men även vi kämpar med dagliga utmaningar till följd av viruset som drabbat världen.

P4-Väst ringde upp och intervjuade vår VD Joakim Gustafsson.

 Lyssna på Intervjun:

 

Svensk Skogsservice och Sundins Skogsplantor intervjuade i Skogsaktuellt

Även tidningen Skogsaktuellt uppmärksammar utmaningarna inom skogsvården till följd av Covid-19 utbrottet.

Så påverkar virusutbrottet skogsvården

Räkna med risk för försenad röjning, om du köpt den tjänsten. Två av landets största skogsvårdsföretag väntar sig att delar av deras arbetsstyrka är fast utomlands i sommar.

Ingress från artikeln som publicerades måndag den 23 mars 2020

Läs hela artikeln här: https://www.skogsaktuellt.se/artikel/2225636/s-pverkar-virusutbrottet-skogsvrden.html

Information gällande Corona-virus Svensk Skogsservice 20200317:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) pandemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer samt påverkan för våra beställare.
Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatt under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

 

Vi rekommenderar:

-          Vår personal att följa respektive lands myndigheters rekommendationer gällande resor till andra länder som inte är ett absolut måste. Svensk personal följer UDs rekommendationer.

-          Vi rekommenderar gästarbetande personal från annan nation än Sverige som är på plats att avstå vårens semesterstopp och istället få ett längre sommarstopp för att minimera smittorisken under resan om viruset fortsätter sin framfart.

-          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

 

Några viktiga punkter:

-          Personer som har varit på resa i något av de mest utsatta länderna eller umgåtts med någon som har rest i dessa länder under de senast 14 dagarna är inte tillåtna att vistas på Svensk Skogsservice kontor.

-          Tills epidemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.

-          Fysiska möten ute i skogen är okej men vi tar ej i hand samt håller distans till varandra.

-          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills epidemin är under kontroll.

-          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

 

Tänk dagligen på:

-          Tvätta händerna.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-engelska/

-          Undvik att vidröra ansiktet.

-          Undvik att ta i hand.

-          Håll distans till personer som hostar.

-          Hosta alltid i armvecket om du är nära andra.

-          Gå inte till jobbet om du är sjuk.

 

Lista och statistik över corona-virusets utbredning:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Länkar som innehåller god information som berör vår verksamhet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

 

Tidsplaner:
På grund av Covid-19 epidemin kan vi ej garantera att uppsatta tidsplaner samt tidsramar i löpande avtal kan hållas säsongen 2020. Vi arbetar givetvis aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av epidemin som kan påverka leveranstiden negativt beroende på dess fortsatta spridning.

Kommer situationen fortsätta som per idag med stängda gränser runt om i Europa vilket då enligt ovan skulle kunna påverka våra tidsplaner så kommer vi prioritera våra uppdrag i följande ordning.
- Infrastrukturprojekt, kraftledningar på grund av att det är en viktig samhällsfunktion som behöver upprätthållas.
- Plantering.
- Röjningar.

 

Information från ambassader i aktuella länder därifrån våra skogliga team kommer:
Polen:
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/polen-warszawa/aktuellt/nyheter/polen-stänger-sina-gränser-från-och-med-söndag-den-15-mars-kl.-0000-natten-från-lördagen/#

Ukraina:
Svar från svenska ambassaden i Kiev på frågan om vad som gäller för resor för vår Ukrainska personal:

Ukrainska medborgare har belagts med förbud att lämna landet från och med den 17 mars. I nuläget gäller förbudet för två veckor framåt och beroende på utvecklingen kommer regeringen därefter att fatta ett nytt beslut. I och med att läget förändras snabbt i stora delar av världen så uppmanar vi er att hålla kontakt med era arbetare här och följa lokal media, Exempelvis Kyiv Post har uppdaterad information på engelska. Vår reseinformation riktar sig främst till svenska medborgare i Ukraina och endast den information som är relevant för dem kommer att publiceras där.

Mer information finner man t.ex på: https://www.kyivpost.com/

Rumänien:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/rumänien/

 

Vid smitta i organisationen:
- I det fall sjukdomsfall eller misstänkt sjukdomsfall inom organisationen inträffar kommer detta att meddelas till berörda parter samt nödvändig karantän kommer att införas.
- Vi vill med detta också förtydliga att vi per i dag inte har några indikationer på att någon i Svensk Skogsservice organisation har smittats av Coronavirus. Ovanstående åtgärder genomförs för att på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen och så snabbt som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Vi hoppas på Er förståelse i den situation vi nu alla befinner oss i och kommer fortsatt att utifrån ovanstående riktlinjer göra allt i vår makt för att vidmakthålla en god service till dig som beställare ihop med ombud, personal och underleverantörer. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20

Information gällande Corona-virus 2020 Svensk Skogsservice:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) epidemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer.Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatt under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

Vi rekommenderar:

-          Alla berörda att inte resa till de värst drabbade länderna på semester.

-          Minska sitt allmänna resande i så stor utsträckning som är möjligt.

-          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

 

Några viktiga punkter:

-          Personer som har varit på resa i något av de mest utsatta länderna eller umgåtts med någon som har rest i dessa länder under de senast 14 dagarna är inte tillåtna att vistas på Svensk Skogsservice kontor.

-          Tills epidemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.

-          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills epidemin är under kontroll.

-          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

 

Tänk dagligen på:

-          Tvätta händerna.

-          Undvik att vidröra ansiktet.

-          Undvik att ta i hand.

-          Håll distans till personer som hostar.

-          Hosta alltid i armvecket om du är nära andra.

-          Gå inte till jobbet om du är sjuk.

 

Lista på mest utsatta länder:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

- Kina
- Macao
- Hong Kong
- Taiwan
- Sydkorea
- Singapore
- Japan
- Iran
- Italien

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

 

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

På grund av Covid-19 epidemin kan vi ej garantera att uppsatta tidsplaner samt tidsramar i löpande avtal kan hållas säsongen 2020. Vi arbetar givetvis aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av epidemin som kan påverka leveranstiden negativt beroende på dess fortsatta spridning.
Vid frågor kontakta VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20

arets unga skogsentreprenor 16 9

- Tack! Det känns helt underbart. Jag blev både chockad och glad! Men jag vet inte om jag känner mig så ung efter alla år i branschen, säger han och skrattar. Det är många som kämpat hårt för detta under lång tid och det kommer betyda mycket för alla anställda, ombud, styrelse och övriga som gör ett kanonjobb för oss i en tuff bransch.

 Läs allt om utmärkelsen här: www.grona.org/nyheter/joakim är årets unga skogsentreprenör/

 

Juryns motivering:
Joakim Gustafsson är ett föredöme och en utpräglad entreprenör med ett tydligt kundfokus, som ständigt söker nya innovativa lösningar med hjälp av ny teknik och nya metoder. Han har ett driv och engagemang som gör honom till ett föredöme för blivande och nuvarande entreprenörer i branschen. Joakim har också en väl utvecklad och genomtänkt personalpolitik.


Juryn har bestått av:

Per Fenger-Krog, Stora Enso
Anna Furness, Skogsentreprenörerna
Örjan Lenárd, Gröna arbetsgivare
Priset har en viktig roll


Priset Årets Unga Skogsentreprenör delas ut till en ung och framstående entreprenör inom skogsbruk. Utmärkelsen har en viktig roll för branschen av flera skäl - dels som inspirationskälla för att utveckla befintliga och nystartade företag, men även för att sprida en positiv bild av skogsbruket som kan öka kännedomen och attraktionskraften. Priset har delats ut sedan 2008 och är på 50 000 kronor.

Arbetskraftsinvandring avgörande för skogsbrukets överlevnad!

Läs dagens debattinlägg i frågan i Göteborgs-Posten där vår VD Joakim Gustafsson är en av de skogsvårds VD:ar ihop med Mats Sandgren ordförande Gröna Arbetsgivare som står bakom artikeln och som är ett svar på bland annat Moderaternas utspel mån 28 okt.

Läs Moderaternas utspel här: https://www.aftonbladet.se/…/interna-m-krav-stryp-arbetskra…
Läs Gröna Arbetsgivares svar i frågan här: https://www.gp.se/…/arbetskraftsinvandring-avgörande-för-sk…

 

plantor 1170x418

Skogsvården behöver akutvård...

Det är ingen nyhet för oss som dagligen arbetar med detta och något som jag varnat för under många år utan att få något gehör. Nu är det allvar och akut att lösa de strukturella utmaningar vi har inom branschen vilket nu många fler blivit tvungna att inse. Frågan är går förändringarna hela vägen nu?
Läs artikeln i tidningen där Ivo Krsek Alfa Skogsservice på ett tydligt sätt lyfter flera av de akuta utmaningar skogsvården står inför.

Här kan du läsa hela artikeln med Ivo: Vision nr.3 - 2019

Läs även artikeln om Victoria Forsmark Skogforsk studie utifrån intervjuer med Sveriges tio största skogsvårdsentreprenörer där jag varit en av de intervjuade.
Läs även artiklarna med Magnus Pettersson Södra och Magnus Bergman SCA gällande dessa utmaningar.
Lyckas vi inte tillsammans inom branschen lösa de utmaningar vi står inför kommer det framåt slå hårt mot den skogliga industrin.

VD Joakim Gustafsson
Svensk Skogsservice AB

Media uppmärksammar skogsbranschens rekryteringsproblem!

De senaste årens rekryteringsproblem börjar uppmärksammas i olika media.

 

Se artiklarna i vårat uppdaterade mediaarkiv, tidningar som Dagens Industri, ATL och Arbetet uppmärksammar problemet som vi i branschen har varit medvetna om och flaggat för i många år.

15 år inom Svensk Skogsvård!

Svensk Skogsservice grundades av elitidrottaren Joakim Gustafsson hösten 2003 och har genom engagerat samt målmedvetet arbete och snabb tillväxt ihop med branschens mest kompetenta personal blivit ett av de största skogsvårdsbolagen i Sverige.

Schysta arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor samt en schyst / rättvis bransch att kunna vara stolt över har varit stora drivkrafter för vår grundare vilket genomsyrat bolagets arbete genom åren.  Under senare år har intresse för miljöfrågan växt sig allt starkare och idag arbetar vi med flera spännande idéer mot våra beställare, ombud samt personal för att vara med och bidra till ett mindre klimatavtryck.  

Vi blickar nu framåt mot nya spännande år inom svensk skogsvård där vi ser fram emot att vara en del av den utveckling som sker på olika fronter och som nu går väldigt fort framåt.

Lite siffror från vår skogliga verksamhet genom åren:

 • Sysselsätter i högsäsong 120 anställda vilket omsatt till helårsanställda hamnar mellan 65-70 stycken.
 • 1,3 miljoner utförda timmar.
 • 200000 ha röjning.
 • 25 miljoner plantor
 • Planläggning: 100000 ha.
 • Stämplingar kraftledningar: 110000 km.
 • Snöskottning: Vi hade ca 70 personer 2010-2011 som skottade snö i perioderna av extremt mycket snö i Dalsland.
 • Utöver detta en mängd olika spännande uppdrag genom åren.

Stort tack till alla våra kunder, anställda och ombud för våra första 15 år i skogen!

 

 Svensk Skogsservice 15 År

 

Svensk Skogsservice växer, anställer ytterligare 50 personer inom två år och stärker nu styrelsen med rekryteringsproffs!

Christoffer Petrén Växjö, VD Inpeople Sverige AB blir ny styrelseledamot i Svensk Skogsservice!

Ctristoffer PetrénEn av Svensk Skogsservice absoluta nyckelfaktorer för fortsatt tillväxt handlar om kompetensförsörjning och möjligheten att fortsätta attrahera kompetent personal. Vi ligger i framkant inom skogsbranschen vad gäller kompetensutveckling och attraktionskraft inom rekrytering och vi satsar outtröttligt vidare på att utveckla sunda rutiner och system för att säkerställa att vi även kommer klara morgondagens rekryteringsbehov.

 

-I rådande högkonjunktur är rekrytering ingen enkel utmaning och som ett led i att säkerställa att Svensk Skogsservice förblir det bästa skogsvårdsbolaget i Sverige att arbeta hos har vi valt in Christoffer Petrén i bolagets styrelse. -Berättar bolagets huvudägare och VD Joakim Gustafsson.

Christoffer är VD på Inpeople Sverige AB som är ett av sydostregionens ledande bolag inom rekrytering och personaluthyrning. Christoffer arbetar dagligen med strategier kring långsiktigt hållbara rekryteringsprocesser, moderna skräddarsydda personallösningar samt employer branding.

-Christoffer har gedigen kompetens inom HR-området och har stor vana av att röra sig mellan många olika branscher och dess olika utmaningar vilket är ett perspektiv vi tycker passar väl in i vår moderna och pigga organisation. -Berättar Joakim Gustafsson vidare.

 

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Christoffer i styrelsen för att ytterligare stärka vår organisation och fortsätta vår expansiva resa som Sveriges ledande skogsvårdsbolag. Klarar vi bara av att få tag på personal kommer vi under kommande två åren anställa ytterligare 50 medarbetare vilket i sig är en utmaning som heter duga, är man intresserad av vår bransch eller bara nyfiken på hur det fungerar att arbeta hos oss är man alltid välkommen att höra av sig till oss, berättar Joakim Gustafsson avslutningsvis.

 

 

 

INFO OM BOLAGET:

Svensk Skogsservice AB är ett av Sveriges största skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 15000 ha årligen och planterar 4 miljoner plantor. Omsättning 2018 ca 50 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2018 ca 110 stycken. Geografiskt område är Sverige där vi genom våra ombud idag täcker in större delen genom lokal förankring i följande orter,. Trollhättan, Jönköping, Växjö, Tingsryd, Skåne, Örebro, Linköping, Strängnäs, Norrland Piteå och Östersund. Egna kontor i Ed och Ludvika.

 

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim Gustafsson Grundare- Finalist- Fyrbodals mest företagsamma människa 2014, Jon Gustafsson VD- Finalist i Årets unga VD 2014, Kalle Ödén Ombud, Årets Gröna Företag i Tingsryds kommun 2015 .

 

För mer information:
Joakim Gustafsson VD Svensk Skogsservice
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0733902220

Christoffer Petrén VD Inpeople Sverige AB
Ny styrelseledamot Svensk Skogsservice
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0722091800

Fräsha lokaler att hyra i Ed!

Kontor - Butik - Lager

Då vi nu strukturerar om vår verksamhet inom Cosfor Group och stänger vår butiksverksamhet i Cosfor Sports så har vi följande lokaler till uthyrning:

- Ca 220 kvadrat av kontors yta samt konferensrum med personalutrymmen. Ligger på våning 2.
- Butiksyta / öppet kontor / lagerlokal, 200, 250, 300 eller 350 kvadrat. Ytorna ligger på bottenplan.
- Butiksytan kan hyras ut med komplett och unik inredning för t.ex. klädhandel.


 

Kontakta VD Joakim Gustafsson vid intresse.
0733902220
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 lokaler hyra 1

 

www.svenskskogsservice.se

För Bättre Tillväxt!

Looking for workers!

A lot of interesting jobs are coming in.

We are looking for 5-6 brushers to southern an middle of Sweden.
We need one team of 4 that will work in Filipstad and the Halmstad area.
We will also fill up the two teams working around the Jönköping area with 1 Polish worker/team.
In Linköping we will fill up one team of Romanians with 1 more worker.

We are looking for people with forestbrushing experience, preferably from working in Sweden or Finland.
Initially, we will have a training and education session starting up on Monday, September 25th for new workers.

Contact us and send your CV and personal information to:
Krystian Blenski on +46 761350808 , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
or
Joakim Gustafsson +46 733902220, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

We look forward to receiving your application! 

 kollage work

 

www.svenskskogsservice.se

För Bättre Tillväxt!

svenskskogsservice logo2Tack alla som besökte oss på mässan vid ElmiaWood den 7-10 Juni!

Många intresserade letade sig fram till vår monter, vädret till trots. Vi hade en liten tävling som nu är avgjord. Två vinnare delar på priset och tilldelas var sitt presentkort (200 kr) på Swesports och det kan användas på webben www.swesports.se eller i vår butik på Gamla Bengtsforsvägen 7 i Ed.

Hornet med sköld vägde 5,89 Kg. Kontrollmätningen är gjord av vårt ombud i Trollhättan Sven-Olov Johansson.

Vinnare i Älghornstävlingen.
Jan-Olof Lunde, Tingsryd - 5,7 Kg
Ingemar Nygren, Årsunda - 5,7 Kg

 


Elmia2017

www.svenskskogsservice.se

För Bättre Tillväxt!

svenskskogsservice logo2Looking for workers!

A lot of different interesting kinds of jobs is coming in. We are looking for brushers and woodcutters to southern Sweden and the area Växjö! Since we have no more education periods this year we look for people with experience, preferably from Sweden.
Start as fast as possible.
Contact us and send your CV and personal information to: Krystian Blenski on +46 761350808 , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. or Joakim Gustafsson +46 733902220, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
We look forward to receiving your application!

 


kollage work

www.svenskskogsservice.se

För Bättre Tillväxt!

logo 200x144 bondensdagTack alla som besökte oss på mässan vid Bondens Dag i Backamo den 3-4 september!

Vi hade många som var med och tävlade och gissade vikten på Älghornet med Sköld, och nedan presenteras de tre vinnare som var närmast. Vinnarna premieras med var sitt presentkort (200 kr) på Swesports och det kan användas på webben www.swesports.se eller i vår butik på Gamla Bengtsforsvägen 7 i Ed.

Hornet med sköld vägde 5,89 Kg. Kontrollmätningen är gjord av vårt ombud i Trollhättan Sven-Olov Johansson måndagen den 5 September.

1. Siv Gustavsson, Ed - 6,02 Kg
2. Erik Gustavsson, Ed - 6,13 Kg
3. Kent Jansson, Tjörn - 6,20 Kg

 

 

Älghorn 2

www.svenskskogsservice.se

För Bättre Tillväxt!

logo 200x144 bondensdagTill helgen är det då åter dags för Bondensdag vid Backamolägerplats utanför Ljungkile.

I Svensk Skogsservice monter kommer du från kontoret kunna träffa Jon Gustafsson samt vårt Ombud från Trollhättan Sven-Olof Johansson. Vi ser fram emot ditt besök i vår monter för att diskutera allt ifrån planta till röjning. Rätt utförd skogsvård skapar långsiktiga värden i din skog.

 

 

Plats: Backamolägerplats utanför Ljungkile.
Datum: Lördag & Söndag den 3 samt 4 september 2016.
Öppetider: 10.00 - 16.00
Entré: 100;- över 15 år

Välkomna in till oss på Svensk Skogsservice!

Mer information kring mässan finner ni på:
http://www.bondensdag.se/

Elmia

www.svenskskogsservice.se

För Bättre Tillväxt!

logo skogsmaskinsdagarnaIdag är det åter fullfart för oss på Svensk Skogsservice denna gången på mässan Skogsmaskinsdagarna i Karlskoga.

 

Mässan har öppet:
Fredag 3/6 kl.09.00-17.00
Lördag 4/6 kl.09.00-16.00

Välkomna till vår monter, spana efter det blåa tältet, för att prata om långsiktigt värdeskapande. Vi säljer och planterar plantor, röjer, hugger samt konsultar. Alltså kan vi hjälpa dig med det mesta!

http://www.skogsmaskindagarna.se/

karlskoga massa ssablogo

www.svenskskogsservice.se
För Bättre Tillväxt!

Vi har inte mer än hunnit hem från Skog & Traktor i Emmaboda i helgen innan det bär av till nästa mässa Skogens & Jaktens Dag.

Vi ser fram emot ditt besök i vår monter för att diskutera allt ifrån planta till röjning. Rätt utförd skogsvård skapar långsiktiga värden i din skog.

Vi vill även passa på att tacka för alla trevliga besök i vår monter under Skog & Traktor i Emmaboda.

Datum: Söndag 22 Maj 2016
Plats: Baldersnäs Herrgård, Dals-Långed mitt i Dalsland.
Öppetider: 10.00 - 16.00
Entré: 100;- över 15 år

Välkomna in till oss på Svensk Skogsservice!

Mer information kring mässan finner ni på:
www.skogensdag.info

Kommande mässor under 2016 där du är välkommen att besöka oss:

- Skogsmaskinsdagarna- Karlskoga 3-4 juni. 
- Bondensdag- Backamo (Ljungkile) 3-4 sep.

Random bild massa

www.svenskskogsservice.se
För Bättre Tillväxt!

Under Fredag samt Lördag den 13-14 maj finns vi på plats under Skog & Traktor i Emmaboda i monter 76.

Kom gärna in till oss för att diskutera långsiktigt värdeskapande i din skog genom skogsvård på rätt sätt med ditt lokal ombud.

- Svensk Skogsservice AB är ett av Sveriges största skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 12000 ha årligen och planterar ca 4 miljoner plantor. Omsättningsmål 2016 ca 50 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2016 ca 110 stycken. Geografiskt område är Sverige där vi genom våra ombud idag täcker in större delen genom lokal förankring i följande orter,. Trollhättan, Jönköping, Växjö, Tingsryd, Nora, Skåne, Dalsland (Ed), Örebro, Linköping och Norrland (Piteå). Egna kontor i Ed och Ludvika.   

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim Gustafsson Grundare- Finalist- Fyrbodals mest företagsamma människa 2014, Jon Gustafsson VD- Finalist i Årets unga VD 2014, Kalle Ödén Ombud Årets Gröna Företag i Tingsryd kommun 2015

Mer information kring mässan finner ni på www.skogtraktor.se

För Bättre Tillväxt!

mms img 631242232
mms img 1063664498

Tillsammans med vårt nya ombud Tim Malmkvist finns vi på minimässan söder om Jönköping den 19:e mars. Vi ser fram emot att träffa er där!

”Från Planta till Planka”
Vi börjar kl 10.00 .
Träffa lokala företagare inom skog och lantbruk, din kontakt hos skogsbolagen finns på plats, hästen inom skogsbruket m m. Se lista över utställare.
Vi bjuder på korv och kaffe.


Vägbeskrivning: Se LRF-skyltning från Bondstorp, Nyholm, Nissastigen Norra Unnaryd och Nissastigen norr om Öreryd mot Valdshult/Skillingaryd.

https://www.facebook.com/events/817347511727549/

Tim     Mässa tält

Mellan 18-20 Februari är det dags för lantbruksmässan MILA i Malmö igen.

Vi ser fram emot tre givande dagar och hoppas träffa många skogstokiga människor!

Vårt ombud Hillevi Mårtensson är på plats!

http://milamassan.se/

DSC 0679        Hillevi2015logga

 

Svensk Skogsservice har nu ett nytt ombud i Jönköping genom företaget Trygga Skog. Tim Malmkvist är ägare och driver företaget tillsammans med ett antal anställda och ser positivt på att vi nu tillsammans ska utöka satsningen på skogsvård i området.
Tim berättar att Trygga Skog är ett litet expansivt företag som tillsammans med Svensk Skogsservice, som ombud, nu kan ta på sig fler och mer krävande uppdrag.
Svensk Skogsservice välkomnar Tim och Trygga Skog som nytt ombud i Jönköping, vi ser fram mot att möta våra kunder i området tillsammans som en gemensam kraft.

                                                  Tim

Vi är mycket stolta över att vårt snabbväxande ombud Kalle Ödén, Kalles Allservice utsetts till Årets Gröna Företag I Tingsryds kommun. Kalle fick motta priset under årets näringslivsgala i Tingsryds kommun den 13 november 2015.

Årets gröna näring: Delas ut av LRF och ges till en företagare inom de gröna näringarna.

Motivering:
Företaget bedriver skogsvård,
d.v.s. plantering, röjning, förberedning vid
gallring/avverkning, utbildning inom skogsvård,
motorsågs/röjsågskurser på konsultbasis även skogsvårdskurser för invandrare.

Under 2015 har man planterat ca 350 000 st. skogsplantor. Röjt ca 1 200 ha har röjts.

Företaget har 4 st. anställda men är också ombud för Svensk Skogsservice.
På årsbasis sysselsätter företaget ca 16-17 personer.

Företaget har satsat friskt de sista åren och expanderat.
Vi har utsett företaget Kalles Allservice, Kalle Öden

Galan startades hösten 2014 av Företagarna Tingsryd, Tingsryds kommun och övriga företagsorganisationer för att uppmärksamma kommunens näringsliv.
Bakom arrangemanget finns förutom Företagarna Tingsryd och Tingsryds kommun även Vi Företagare, LRF och Tingsryd Handel med de tre bankerna Swedbank, Handelsbanken och Sparbanken Eken som samarbetspartners.
Förhoppningen är att nå alla som vill hylla företagandet och entreprenörskapsandan genom detta arrangemang.

Tidigare priser och utmärkelser Svensk Skogsservice:
Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim Gustafsson Grundare- Finalist- Fyrbodals mest företagsamma människa 2014, Jon Gustafsson VD- Finalist i Årets unga VD 2014.

Kalle Öden

Nu laddar vi nya påsar med informationsmaterial till helgens mässor. 

Ni kan träffa oss på Bondens dag i Backamo, Ljungskile lördag 5/9 och söndag 6/9.

På lördag 5/9 finns vi även på Södras Skogsmässa i Attsjö. 

Hoppas vi ses till helgen!

Anders packar påsar Anders packar påsar 2

Kommande helg mellan 29-30 Augusti finns vi på Skånska Jakt och Fiskemässan på Bosjö Kloster!

Kom och träffa oss i vårt tält och diskutera allt från jakt till skog!

Mässan firar 25 års jublieum i år så vi väntar oss ett stort intresse till helgen!

För mer information om mässan kolla in länken nedan:

http://www.sjfm.se/sv-SE 

Svensk Skogsservice etablerar Ombud i Norr!

Svensk Skogsservice har nu ett ombud i Norr som utgår från Piteå, Mikael Granström. Mikael är utbildad skogstekniker med lång erfarenhet från skogsbruket och har de senaste åren arbetat som konsult mot olika skogsbolag. Vi har nu fått en rivstart i området med 1176 ha röjning som ska utföras mot Fastighetsverket. Vi är glada över att ha knutit Mikael till oss och ser fram emot en bra utveckling i Område Nord!

Ombudsavtal Mikael Granstrom

Nu är det mindre än en månad kvar till Elmia Skog! Besök oss gärna i monter 628!

Vi bjuder på hamburgare cirka mellan kl 11.00 - 13.00 varje dag samt ballonger till alla barn. Vi delar som vanligt ut vår populära skogsvårdkasse med folder samt info om röjning, plantering och vårt plantmaterial. 

Elmiabild

Vi på Svensk Skogsservice tackar alla deltagande för en bra mässa i Växjö.

På Maskindagarna i Växjö körde vi en tävling där den tävlande fick gissa den sammanlagda vikten på två planteringsrör. 

Den rätta vikten var 6,72 kilo och vinnare blev följande:

Bo Johansson från Värnamo. Gissad vikt: 6,7 kg
Reneé Wiklund från Vetlanda. Gissad vikt: 6,85 kg
Sven Jonsson från Agunnaryd. Gissad vikt: 6,24 kg

Snyggt jobbat!

Ni kommer få utskickat varsitt presentkort till Swesports på 200 kr inom kort.

Nu på söndag drar nästa mässa igång! Den här gången är det Maskindagarna i Växjö.

Kom och besök oss i vår monter på Maskindagarna i Växjö nu på söndag, 29:e mars.

Vi ser fram emot många trevliga möten och diskussioner!

Den 25:e april har vi en skogsdag!
Den är arrangerad av vårt ombud Hällebo Skogsavverkning i Pålsboda i samarbete med BillerudKorsnäs.
Kom och diskutera allt från skogsvård till virkesaffärer!

Skogsdag 2015

Vi tackar för en bra mässa förra helgen! Milamässan i Malmö erbjöd många intressanta möten och kontakter. Kontakter vi hoppas kunna behålla!

Återigen körde vi en tävling där vinnarna vinner presentkort i vår sportbutik, Swesports. Tävlingen gick ut på att gissa planteringsrörens vikt, och för att inte göra det för enkelt så bytte vi rör inför denna mässan. Rätt svar var 5,48 kg.

Följande tre var närmast, vi gratulerar till vinsten!

Lars Persson - Gissad vikt 5,48 kg.

Kenth Ohlsson - Gissad vikt 5,50 kg

Else-Britt Persson - Gissad vikt 5,50 kg.

Vi kontaktar er inom kort. Bra jobbat Lars! Ni andra också såklart!

Milamässan

Vi tackar för en bra mässa i Örebro med många besökare!

Vinnare av vår tävling där den tävlande skulle gissa vikten på plantrören var:

Thomas Svensson - Örebro
Gissad vikt: 6,72 kg

Christer Johansson - Kumla
Gissad vikt: 6,8 kg

Reine Åstenius - Askersund
Gissad vikt: 6,8 kg

Den rätta vikten var 6,6 kg

Nästa vecka siktar vi på MILA Mässan i Malmö. Vi ses där!

Svensk Skogsservice AB / Swesports har sen början av januari 2015 en ny ägarstruktur där Cosfor Group AB köpt 100% av grundaren Joakim Gustafsson. Bakom Cosfor Group AB står huvudägare Joakim Gustafsson samt ytterligare 6 nyckelpersoner inom Svensk Skogsservice AB / Swesports.

Cosfor Group AB bildar en koncern med ett moderbolag samt 4 dotterbolag där det blir ett Fastighetsbolag, Svensk Skogsservice som jobbar vidare med skogsvårdstjänster med målsättningen att ha en fortsatt stark tillväxt främst genom nätet av lokala ombud, Swesports som blir ett eget bolag och satsar vidare med att utveckla affären i Ed samt fortsatt god tillväxt på webben och det sista av bolagen blir ett import / försäljningsbolag av plantmaterial.

Svensk Skogsservice AB är ett av Sveriges största skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 14000 ha årligen och planterar 2,5 miljoner plantor. Omsättning 2015 ca 43 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2014 ca 110 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna där vi genom våra ombud idag täcker in större delen genom lokal förankring i följande orter, Ed, Trollhättan, Hallsberg, Örebro, Söderköping, Växjö, Tingsryd, Torsås, Linköping, Nora, Skåne. Egna kontor i Ed och Ludvika.  

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012.

Skog 2013 05 20 60 

Snart drar mässorna för 2015 igång! Första mässan blir Hindersmässan i Örebro nästa vecka, 29-31 Januari. Kom gärna och träffa oss där!

Nedan kan ni se mässchemat för 2015:

Hindersmässan – Örebro - 29-31 Januari
MILA-mässan – Malmö - 12-14 Februari
Maskindagarna i Växjö - 29 mars
Skogs-Elmia – Jönköping - 4-6 Juni
Bondens Dag – Ljungskile - 5-6 September

Elmia Elmia Alex Hamburgare

Vi önskar alla kunder, leverantörer, släkt och vänner en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Vi vill samtidigt passa på och tacka för ett bra år i de Svenska skogarna samt kraftledningarna.

Vi är tillbaks i början av januari med nya krafter och ser fram emot ett nytt spännande år.

We wish all our customers, suppliers, our friends and families a merry christmas and a happy new year!

Also we want to thank everybody involved for a nice year in the forests and under the powerlines.

We will be back in the beginning of January with renewed strength and we look forward to an exciting 2015!

julkort liten

Svensk Skogsservice har nu ett nytt Ombud i Örebro!

Vi har nu tecknat ombudsavtal med Närkes Kils Maskintjänst som drivs av Jan Fernström.
Jan har goda kontakter med bolag i området och vi ser nu att vi gemensamt ska kunna erbjuda en utökad service i området.
"Som Ombud till Svensk Skogsservice ser jag nu möjligheter att ta jobb som tidigare varit för stora och ser fram emot ett utvecklande 2015 där vi tillsammans ger skogsägarna utökade möjligheter till en aktiv skogsvård " säger Jan Fernström

Svensk Skogsservice välkomnar Jan Fernström till Svensk Skogsservice som Ombud!

Janne webb

Tävlingen om vem som är årets unga VD är avgjord.

Tyvärr räckte det inte hela vägen för vår VD Jon Gustafsson men både vi och Jon är stolta över att ha en av Sveriges topp 6 unga VD:s!

Vinnare blev Ruth Westberg med företaget Concept i Göteborg.

Juryns motivering:

"Redan som 13-åring satte vår vinnare målet att en dag axla vd-rollen. 14 år senare har Årets Unga VD 2014 byggt upp ett framgångsrikt teknikföretag som lyckats sätta både kunderna och de anställda i centrum. Genom att arbeta resultatinriktat, innovativt och med hjälp av sunt ifrågasättande har företaget sedan starten 2011 vuxit stadigt och har idag 17 anställda och en omsättning på 22 miljoner kronor. Juryn kan inte tänka sig en mer välförtjänt vinnare av priset Årets Unga VD 2014 än Ruth Westberg."

Joakim har tagit sig till final i tävlingen om vem som är fyrbodals mest företagsamma människa 2014! Rösta fram honom till vinst!

Tävlingen handlar om att utse Fyrbodals mest företagsamma människa, men vad innebär det? Svenskt Näringsliv startade denna tävlingen för att inspirera andra till entreprenörskap och egenföretagande. För att utse finalisterna fokuserade juryn på egenskaper såsom jobbskapande, oräddhet att satsa, personer som säger "Varför inte!" istället för "Varför?".

Joakim har ur två tomma händer startat och byggt upp både Svensk Skogsservice AB och Swesports. Idag har hans företag ca 70 anställda och omsätter 40 miljoner. Genom den nya ombudsmodellen där vi jobbar med egenföretagare under ett franchiseliknande upplägg samt plantimport och försäljning av plantor så hoppas han nu dubbla Svensk Skogsservice omsättning och stabilisera vinsten.

Gå in här för att rösta och läsa om tävlingen! http://fyrbodal.svensktnaringsliv.se/

Vi håller även tummarna för vår VD Jon Gustafsson som ikväll är i final i tävlingen Årets Unga VD på Berns i Stockholm!

 

Sabina Clerissy är nytt ombud för område Linköping.  Som entreprenör och egenföretagare inom jord, skogs och turismnäringen har Sabina många goda kontakter både hos privata markägare såväl som hos större skogsbolag.


"Jag ser fram mot ett utmanande arbete där vi tillsammans erbjuder bra och heltäckande tjänster inom skogsvårdsområdet", säger Sabina Clerissy.

Vi kommer nu att leverera skogsvårdstjänster till Östergötland i en ännu bredare omfattning än tidigare och välkomnar Sabina till Svensk Skogsservice som nytt ombud.

 

Vi är stolta att kunna meddela att vår VD Jon Gustafsson har gått vidare till finalen i Årets Unga VD tävling.

Totalt är de 6 stycken finalister. Den 10:e november avgörs tävlingen på Berns i Stockholm.

Läs mer i pressmeddelandet i denna länk: http://www.aretsvd.se/pressmeddelande-finalisterna-till-arets-unga-vd-utsedda

Vår VD Jon Gustafsson har blivit nominerad till årets unga VD!

Syftet med tävlingen är att lyfta fram exempel på unga VD:ar och genom dessa påverka och inspirera till ett gott ledarskap och en positiv utveckling av Svenskt näringsliv.

Länk till röstningen hittar du här - Gå gärna in och rösta!

Jon G 2

 

Vi tackar för två mycket trevliga dagar på Bondens dag i Ljungskile och Backamo lägerplats.

Resultat från "Gissa vikten på hornen tävlingen": De tre segrarna får varsitt presentkort på 300 kr som kan användas på  www.swesports.se eller i butiken lokalt i Ed.
Vikten på de två hornen var: 14,79kg

-    Bo Johansson, Nossebro Vikt: 14,85
-    Yvonne Strid, Uddevalla Vikt: 14,80 kg
-    Marie Forsström, Ljungskile Vikt: 14,73 kg

Resultat på klingbytartävlingen:

Lördag:
1.    Tomas Westgard 41,35
2.    Anders Källen 42,48
3.    Bonni Johansson 47,47

Söndag:
1. Tommy Gustafsson 46,00
2. Jimmy Dahlgren  46,02
3. Andreas Johansson 47,58

Publiken ville se Kenneth från vår sida visa vad han och Svensk Skogsservice gick för så han slog till med 36,65 vilket kommer bli svårslaget.

Nu laddar vi batterierna en kort period innan vi är åter på följande mässor 2015:
- Hindersmässan Örebro
- Maskindagar i Växjö
- Elmia Wood
- Bondens dag Ljungskile (Backamo lägerplats)

CameraZOOM-20140906131015454            CameraZOOM-20140907151349931

 

 

Välkommen att träffa oss på årets sista mässa för oss på Svensk Skogsservice, Bondens Dag på Backamo Lägerplats i Ljungskile!

http://www.bondensdag.se/  -  Lördag och söndag 6 - 7 september.

I vårt tält träffar du vårt lokala ombud Sven-Olov tillsammans med representanter från Svensk Skogsservice båda dagarna.

Missa inte att vi inför våren 2015 säljer plantor för södra Sverige! Kontakta våra lokala ombud eller Kenneth för mer information.

 

Det går snabbt nu! Bara på en vecka har det gått från sommar med extrem värme till riktigt höstväder med lägre temperaturer och regnskurar. I Skåne har höstens första snö redan kommit, den får gärna vänta ett tag till innan den intar resterande delar av Sverige för vinter. Först vill vi ha en riktigt fin höst där vi kan skogsvårda för fulla muggar :)
http://www.sydsvenskan.se/skane/sommarens-forsta-sno-i-skane/

Årets semester är över och nu är det full fart både i skogen och på kontoret. 1,5 miljoner plantor ska i backen och 7500 ha röjas.

Behöver du hjälp med ditt skogsvårdsuppdrag tveka inte att kontakta våra ombud lokalt nära dig. Vi finns nu på 13 olika orter i mellersta och södra Sverige. Se kontaktsidan för att få kontaktuppgifter.

www.svenskskogsservice.se eller 0534-66920 Välkommen till oss för långsiktigt värdeskapande!

Nästa event blir Bondens dag på Backamo lägerplats i Ljungskile 6-7 september, kom och träffa oss där!

 

Svensk Skogsservice Älghornstävling

Vinnare av Svensk Skogsservice stora Älghornstävling på Skogsmaskinsdagarna i Karlskoga blev:

1.    Lar-Ivar Erixon i Gyttorp    Vikt: 6,58 Kg
2.    Lennart Östman i Töreboda    Vikt: 6,70 Kg
3.    Willy Jansson i Nora        Vikt: 6,70 Kg

Korrekt vikt på hornen var 6,60 Kg och vi hade 242 tävlande under mässdagarna .
Vinnarna tilldelas var sitt presentkort på 300:- i vår sportbutik, www.swesports.se

Hornbyte 2 Horntävling

 

Svensk Skogsservice mästare i klingbyte


Efter två dagars tävlande kan vi kora årets Svensk Skogsservicemästare i Klingbyte på röjsåg som tog form på mässan i Karlskoga den 6-7 Juni.
Årets mästare blev från dag 1 Jan Fridlund från Järpås med tiden 47 sekunder och 55 hundradelar.
Tävlingarna under dagarna två fick fram följande pallplatser:

Tävlingsdag 6 Juni:

1.    Jan Fridlund – Järpås        Tid: 47,55 Sekunder
2.    Tomas Gunnarsson – Sunne    Tid: 49,88 Sekunder
3.    Lars Söderling– Norrabro    Tid: 52,01 Sekunder

Tävlingsdag 7 Juni:

1.    John Saga – Ed    Tid: 51,38 Sekunder
2.    Jonas Flädjemark – Vessigebro    Tid: 53,01 Sekunder
3.    Mats Kristiansson – Dala Järna    Tid: 56,22 Sekunder

Vinnare Klingbyte 6 Juni Klingbyte Vinnare klingbyte 7 Juni

Besök gärna oss i vår monter på Skogsmaskindagarna i Karlskoga 6-7 juni!

Förutom att prata skog och tillväxt kan ni delta i våra tävlingar där fina priser erbjuds!

 

Vi tackar alla som besökte Svensk Skogsservice monter på mässan Skog & Traktor i Emmaboda 9-10 Maj

Det var 137 tävlande på vår älghornstävling, och vi är nu glada över att presentera vinnarna.

Agne Hafmar i Hillestorp, vikt 8,42 Kg      
Andreas Rylander i Nybro, vikt 8,50 Kg     
Nils-Gunnar Fransson i Skruv, Vikt 8,50 Kg

Den korrekta vikten på hornen var 8,46 Kg

Vinnarna får varsitt presentkort på 300 kr i vår butik som även finns på nätet www.swesports.se

bild 1

Jim Mattsson på Jim Mattssons Jord & Skogsservice AB i Ed är nu vårt nya ombud i Dalsland och kommer jobba mot privatmarknaden samt även i vissa av våra infrastrukturprojekt.

Jim var ihop med vår ägare Joakim med och drog igång Svensk Skogsservice infrastruktursatsning för ca 8 år sedan då bolagen samarbetade om projekten.

Vi önskar nu Jim lycka till som ombud!

9-10 maj är södra Sveriges största mässa Skog & Traktor igång i Emmaboda
Kom och träffa oss och våra ombud där!

http://www.skogtraktor.se/index.php

Kom och träffa oss och våra ombud på Veddagen på Kynnefjäll den 2:e maj på Kynnefjälls natur i Bråmarken Hedekas!

Elmiabild

I helgen kan ni träffa Joakim samt våra lokala ombud Kalle och Mikael på vår visning på Lantmännen maskin i Växjö söndag 30 mars kl. 10.00-15.00.

Övriga mässor som du kommer kunna träffas oss på under 2014:

- Skog & Traktor Emmaboda 9-10 maj.

- Skogsmaskinsdagarna 6-7 juni Karlskoga.

- Bondensdag 6-7 september Ljungkile. 

Ta chansen att träffa oss och våra lokala ombud för att diskutera skogsvård.

Elmiabild

Vi är mycket glada över att ha knutit till oss Hillevi Mårtensson som ombud i region Skåne!
Hillevi har Kandidatexamen från SLU Skogsmästarskolan och har bland annat erfarenhet som Skogsvårdare på Sveaskog, Skogsinventering vid Högestad och Informatör för Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

”Jag har ett stort intresse för skogsvård och ser fram emot uppdraget som ombud för Svensk Skogsservice” säger Hillevi Mårtensson.

Svensk Skogsservice tar nu ytterligare ett steg framåt i sitt arbete med att utveckla skogsvården och närheten till våra kunder.
Vi välkomnar Hillevi Mårtensson som nytt ombud!

Hillevi

Svensk Skogsservice utökar sin service av skogsvård i norra Närke.

Svensk Skogsservice nya ombud Jan Larsson utgår från Nora i Norra Närke där vi nu kommer kunna ge ett utökat utbud mot marknaden av skogsvårdstjänster. Jan har en egen skogsfastighet och förvaltar den tillsammans med sin sambo Monika, de driver också ett Bed & Breakfast tillsammans. Jan är en driven entreprenör med de kvalitéer som Svensk skogsservice sökt efter och vi ser tillsammans med egen verksamhet och andra ombud i området att vi nu har en heltäckande verksamhet i Närke.

Vi välkomnar Jan som ombud i Svensk Skogsservice och ser fram emot ett bra 2014!

Jan Larsson tall2

22-24 januari var vi på plats på Hindersmässan i Örebro. Vi tackar för en bra mässa och för alla trevliga besök i vår monter!

Vi hade en tävling där deltagarna fick gissa antal löv i en glasburk. De tre som kom närmast vann varsitt presentkort á 300 kr hos Swesports i Ed.
Rätt svar var 163 löv och följande tre personer var närmast:

Mats Karlsson (163, helt rätt!)
Daniel Rolldén (167)
Frank Holmir (167)

Gratulerar!

"Att pressa löner är inte framtiden för skogen..."

Läs hela artikeln här: http://jordskog.com/2014/02/att-pressa-loner-ar-knappas-framtiden-for-skogen/

Vi skottar snö! Kontakta Joakim på 0733902220 för mer information.

Thomas skottning liten

 

Kalle Ödén startade Kalles Allservice 2007.
Företaget finns i Boaryd utanför Väckelsång.
I dagsläget har Kalle tre anställda.

Uppdragen består mestadels av motormanuellt arbete med motor- och röjsåg,
såsom ungskogsröjning, förröjning före gallring och slutavverkning samt fällning av
övergrova/svåra träd framför maskinerna

Vi välkomnar Kalle och hans företag som ombud för Svensk Skogsservice och ser fram emot ett långt samarbete.

Nu är vi igång i Örebro och Hindersmässan. Otrolig kul med årets första mässa!
Vi är på plats onsdag, torsdag och fredag kl. 09.00-17.00. Kom in och snacka skogsvård med Joakim och vårt lokala ombud Cecilia på Hällebo skog.
(Vi finns på lantmännen maskin).

Orebromassa

Följande mässor kommer du att kunna träffas oss på under 2014:

Ta chansen att träffa oss och våra lokala ombud för att diskutera skogsvård.

- Örebro maskindagar 22-24 januari.

- Skog & Traktor Emmaboda 9-10 maj.

- Skogsmaskinsdagarna 6-7 juni Karlskoga.

- Bondensdag 6-7 september Ljungkile.

 Elmiabild

Martin Sjölander driver sedan en tid tillbaka Östgöta Skogskonsult och har utbildat sig vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Med Östgöta Skogskonsult täcker nu Svensk Skogsservice upp hela sydöstra Sverige. Genom vår satsning tillsammans kommer vi erbjuda en full service i området kring Söderköping!

Vi välkomnar vårt nya ombud Martin Sjölander!

Östgötaskogskonsult

Ombuden trillar in i hög fart! Vi välkomnar vårt sjunde ombud PEA Logging!

Per-Erik Eriksson har företaget PEA Logging som erbjuder tjänster inom avverkning, gallring, och skotning. Nu har Svensk Skogsservice och PEA Logging beslutat att tillsammans utöka tjänsterna i Torsås och närliggande kommuner med röjning, plantering och konsulttjänster som skogsbruksplaner, inventeringar och trädsäkringar. PEA Logging ingår nu i Svensk Skogsservice ombudsverksamhet och vår satsning i sydöstra Sverige.

PEA Logging

Mikael Gustavsson som verkar i sitt bolag N Åreda Bil och Maskin och Svensk Skogsservice utökar nu utbudet med röjnings och planteringstjänster öster om Växjö. Samtalen har  pågått under hösten och vi är nu glada över att det lett till att Mikael och N Åreda Bil och Maskin är ett nytt ombud för Svensk Skogsservice i Växjöområdet.

Vi välkomnar vårt sjätte ombud Mikael Gustavsson och N Åreda Bil och Maskin!

N Åreda Bil och Maskin

Vi välkomnar vårt nya ombud David Hedlund och ser fram emot ett långsiktigt samarbete!

David Hedlund driver Hällebo Skogsavverkning och en skogsgård tillsammans med sin fru Cecilia Hedlund i östra Närke. Hällebo Skog tillhandahåller kompletta tjänster för avverkning och skotning, i första hand till virkeshandlare och skogsbolag, men även privata markägare.

Svensk Skogsservice ser fram emot det kommande året och de utökade tjänster vi tillsammans kan erbjuda med Hällebo Skogsavverkning som ombud i Närke.

Hälleboskog

 

Vi välkomnar vårt nya ombud Svante Öberg och ser fram emot ett långsiktigt samarbete!

Svante är verksam i Falkenberg och närområde och kommer sköta skogsvården i detta område.

Svante Öberg

Vi har nu inlett ett samarbete med ett nytt ombud i Trollhättan som kommer sköta den lokala skogsvården.

Sven-Olov Johansson är egen företagare primärt inom skogsvård och är verksam i området runt Trollhättan.

Vi välkomnar vårt nya ombud Sven-Olov Johansson och ser fram emot många år av gott samarbete!

20130927156

Helgen 21-22 september var vi på plats på Skogens Veteraner i Dalskog. Vi tackar för alla trevliga besök i vår monter!

Vi hade återigen en tävling där deltagarna fick gissa antal löv i en burk. De tre som kom närmast vann varsitt presentkort á 300 kr hos Swesports i Ed.
Rätt svar var 177 löv och följande tre personer var närmast:
K-G Rundström
Tommy Gustavsson
Jörgen Andersson

Gratulerar!

Under helgen finns vi på plats på Skogens veteraner i Dalskog. Titta gärna in till oss i vår monter och snacka skogsvård samt var med och tävla om 3 st presentkort a 300:-/ hos vår sport och friluftsbutik www.swesports.se .

Mer information om mässan finns på: http://www.dalskogsbygdegard.se/

Svensk Skogsservice ABär ett av Sveriges största och snabbast växande skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 12 000 ha årligen och planterar 1,5 miljoner plantor, vi konsultar-, hugger 45 mil kraftledning. Omsättning 2013 ca 38 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2013 ca 90 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.

Utmärkelser:

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim 48:e plats på Lands lista över årets hetaste lantisar i Sverige 2013.

Bondens dag på Backamo blev en solig tillställning med massor av besökare. Vi tackar för alla trevliga besök i vår monter!

Vi hade en tävling där deltagarna fick gissa antal löv i en burk. De tre som kom närmast vann varsitt presentkort á 300 kr hos Swesports i Ed.
Rätt svar var 199 löv och följande tre personer var närmast:
Edvin Gustafsson (199!)
Eva Munk (198)
X.Ström (198)

Gratulerar!

DSC 0773

Under helgen finns vi på plats på Bondens Dag utanför Ljungkile vid Backamolägerplats. Titta gärna in till oss i vår monter och snacka skogsvård samt var med och tävla om 3 st presentkort a 300:-/ hos vår sport och friluftsbutik www.swesports.se .

Mer information om mässan finns på: http://www.bondensdag.se/

Svensk Skogsservice ABär ett av Sveriges största och snabbast växande skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 12 000 ha årligen och planterar 1,5 miljoner plantor, vi konsultar-, hugger 45 mil kraftledning. Omsättning 2013 ca 38 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2013 ca 90 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.

Utmärkelser:

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim 48:e plats på Lands lista över årets hetaste lantisar i Sverige 2013.

På torsdag har vi kvällsöppet mellan 18-20 i vår Skogs & Trädgårdsbutik på Gamla Bengtsforsvägen 7, Ed. Vi bjuder på korv & bröd samt grymma priser på allt från elverk till robotgräsklippare.

Välkommen!

Annons Skog Trädgård

Efter Gudrun och Per var det full fart i skogarna. Nästan alla skogsägare planterade gran i stället för att låta björken ta över. Men nu hotar stora delar av investeringarna att gå till spillo. Läs hela artikeln här

Hos oss på Gamla Bengtsforsvägen 7 i Ed har vi ett kontor på 15 kvadratmeter för uthyrning!
Samtliga kontorslösningar finns, samt tillgång till toalett, fikarum och konferens.

Vid intresse kontakta Jon Gustafsson - 0534 669 21

DSC 0121

Vi fortsätter med våra utbildningar för våra röjgrupper. Vecka 34 övade vi på korridorsröjning samt underröjning hos vårt ombud Roger Damm i Värnamo på Växjö Stifts marker.

DSC 0712

Se länkar nedan för försäljning av diverse utrustning.

http://www.blocket.se/alvsborg/Bovagn_49015054.htm?ca=16&w=1&last=1   Bovagn för 4 personer i väldigt bra skick.

http://www.blocket.se/alvsborg?q=rastvagn&cg=0&w=1&st=s&ca=16&is=1&l=0&md=th  Rastvagn för 4-5 personer.

http://www.blocket.se/alvsborg/Flak_Toyota_Hilux_49018541.htm?ca=16&w=1   Flak till Toyota Hilux D-cab.

http://www.blocket.se/alvsborg/Bridgestone_Dack_49016870.htm?ca=16&w=1    Bridgestone däck till bl.a. Volkswagen Amarok.

 

Vi på Svensk Skogsservice tackar för en trevlig dag på Baldersnäs och ser nu fram emot Bondens dag i Ljungskile 7-8 september samt Skogens Veteraner i Dalskog 21:e september.

DSC 0679

Efter semestern körde vi igång med en uppstartsutbildning för våra polska gästarbetare.
Vi la upp dagen i olika stationer där vi uppdaterade våra anställda på våra rutiner- och riktlinjer, marknadsläget inom svenskt skogsbruk, arbetsplanering/teknik i fält och våra skogsvårdsinstruktioner.

DSC 0638

Under hösten kommer vi befinna oss på ett flertal mässor.

Lördagen den 17:e augusti finns vi på plats på Skog och Jaktmässan på Baldersnäs.

Helgen  7-8 september är vi på Bondens dag på Backamos lägerplats, Ljungskile

Lördagen den 21:e september är vi i Dalskog på Skogens Veteraner.

Kom och träffa oss på Svensk Skogsservice!

Svensk Skogsservice AB är ett av Sveriges största och snabbast växande skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 12 000 ha årligen och planterar 1,5 miljoner plantor konsultar-, hugger 45 mil kraftledningar. Omsättning 2013 ca 38 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2013 ca 90 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.

Utmärkelser:

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim 48:e plats på Lands lista över årets hetaste lantisar i Sverige 2013.

Nästa onsdag på Elmia Wood lanserar vi vår nya företagsprofil missa inte ett besök hos oss i monter 628.

En film från projektet Kraftsamling Skog om röjning. Hur går det till och vad vinner skogsägaren?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IAvzJdh9Gu8

Svensk Skogsservice AB är ett av Sveriges största och snabbast växande skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 12 000 ha årligen och planterar 1,5 miljoner plantor konsultar-, hugger 45 mil kraftledningar. Omsättning 2013 ca 38 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2013 ca 90 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.

Utmärkelser:

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012, Joakim 48:e plats på Lands lista över årets hetaste lantisar i Sverige 2013.

Vi finns på Elmia Wood i monter 628 välkomna in till oss för att diskutera skogsvård!

Röjning är en enormt viktig åtgärd för en ökad lönsamhet. Läs vad forskaren Folke Pettersson skogforsk har att säga om detta i länken nedan.  

http://www.lantbruk.com/skog/rojning-ar-den-mest-lonsamma-atgarden-i-en-vaxande-skog

ÖNSKAR VI PÅ SVENSK SKOGSSERVICE AB. 

Nu har snön kommit från norr till syd och vi går tillfälligt i ide över högtiderna... För att ladda upp batterierna för 2013!

Det har varit ett turbulent år i det svenska skogsbruket. Mycket till följd av den ekonomiska situationen i övriga Europa. Trots detta har vi ökat vår omsättning med 33% sen fjolåret. Förutom att vi utökat röjningsarealen har vi lagt stor energi på konsultverksamheten med t.ex. kraftledningsbesiktning på bred front. Vi tänker ständigt framåt och är inte rädda att satsa på nya idéer. Allt som kan få oss att utvecklas!

Idag intervjuades Joakim om nomineringen till Årets Unga Företagare i Sverige. Intervjun ligger på länken mellan kl.15.00 till 15.30 och startar 16,40 in i bandningen. Länken nedan tar dig till P4 väst sändningsarkiv för idag.

http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=69

Agnes Andersson som sitter med som adjungerad ledamot i vår styrelse är nominerad till årets affärsnätverkare.

Mer information nedan:

http://www.affarsnatverkare.se/Nominerade/Profil/agnes_andersson_267.html

Joakim är en av 39:e stycken unga duktiga företagare som lyckats komma vidare i årets tävling som Företagarna Sverige arrangerar.

Rösta fram Joakim på länken nedan.

 http://aretsungaforetagare.se/rosta/?id=Joakim%20Gustafsson

Svensk Skogsservice AB inleder ett samarbete med Alhbins Skogsentreprenad från och med våren 2012. Klas Alhbin blir vårt skogsvårdsombud i Ljungby området. Klas är maskinentreprenör åt Södra Skogsägarna på Ljungby distrikt och har mångårig skoglig erfarenhet av skogsvård.

Kontakta gärna Klas på 070-548 88 29.

Pressmeddelande
Nya lokaler för Svensk Skogsservice  / Swesports i Ed invigs av Anders Wall den 19:e april

Invigningen:

Kl.16.00 klipper näringslivsprofilen Anders Wall gemensamt med kommunalrådet Martin Carling av vår skogsvårdssnitsel och inviger därmed de nya lokalerna. Swesports håller därefter öppet i butiken till kl. 21.00.

Pressträff:
I samband med invigningen kommer det att hållas en gemensam pressträff med Anders Wall.
VD Jon Gustafsson och ägaren Joakim Gustafsson presenterar Svensk Skogsservices framtida satsningar samt visar upp det som idag är Sveriges modernaste skogsvårdsanläggning.
Anders Wall berättar om sin stiftelse och de stipendier stiftelsen årligen delar ut. Tid för pressträffen är kl.15.00.Plats: Svensk Skogsservice Joakim Gustafsson AB, Gamla Bengtsforsvägen 7, 668 32 Ed.Anmäl ert deltagande till Joakim Gustafsson.

Svensk Skogsservice Joakim Gustafsson AB är ett av Sveriges största och snabbast växande skogsvårdsföretag. Vi är ett ungt och prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 8000 ha årligen och planterar 1,5 miljoner plantor. Omsättning 2012 ca 38 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2012 ca 110 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.

Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011, Årets jobbskapare YEOS 2012

Anders Wall är bondsonen från Uppland som från två tomma händer byggde upp ett affärsimperium. På 1980-talet var han bl.a. styrelseordförande i Volvo och Idag är han Sveriges äldste styrelseordförande för ett börsbolag, Beijer-Alma. Han gör stora insatser för att lyfta fram entreprenörskapets betydelse, framför allt hos unga människor. Han har också ett stort engagemang i hembygden och kulturlivet. Anders Walls Stiftelse delar årligen ut drygt två miljoner i stipendier och utbildningsbidrag till unga begåvningar inom landsbygdsutveckling, naturvetenskaplig forskning, ung företagsamhet, internationella studier samt musik.

Info
För ytterligare information kontakta Joakim Gustafsson
Mobil: 073-3902220
E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida:
www.svenskskogsservice.se

Årets jobbskapare i Yeos!

Utmärkelsen:
Årets jobbskapare tilldelas den medlem som under det senaste året har skapat flest arbetstillfällen i sitt eller sina företag.

Motivering:
Årets jobbskapare har genom sitt bolag skapat 84 arbetstillfällen fördelat på 47 heltidstjänster inom bland annat skogsvård och detaljhandel i en av Sveriges minsta kommuner. Årets jobbskapare är grundaren av Svensk Skogsservice AB från Ed, Joakim Gustafsson.

Utdelare:
Young Entrepreneurs of Sweden är ett rikstäckande nätverk och en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande unga entreprenörer.

 http://www.yeos.se/blogg/2012/03/arets-forebilder-ar-utsedda/ 

För mer information om www.yeos.se

Ett av Sveriges snabbast växande företag söker nu ekonomiansvarig. Se mer under arbeta hos oss.

Våran bifirma Swesports söker butikssäljare på heltid alternativt butiksansvarig. Se mer under arbeta hos oss eller på www.swesports.se

Svensk Skogsservice AB kom på 15:e plats i Västra Götaland vid Dagens Industris årliga Gasell tävling med en tillväxt på 334% under perioden 2007-2010.

 En Gasell har:

- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- offentliggjort minst fyra årsredovisningar
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Under perioden 2007-2010 klarade endast ca 600 Svenska aktiebolag ovanstående krav. Varav 1,4%  ägas av personer yngre än 29 år vilket är fallet för Svensk Skogsservice AB. Nu sattsar vi vidare mot vårt mål att nå 50 miljoner inom tre år. Svensk Skogsservice Joakim Gustafsson AB är ett av Sveriges största och snabbast växande skogsvårdsföretag. Vi är ett ungt och prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer ca 8000 ha årligen och planterar 1,5 miljoner plantor. Omsättning 2011 27 miljoner. Antal anställda under högsäsong 2011 ca 80 stycken. Geografiskt område är Sverige med tyngdpunkt på mellersta och södra delarna.


Årets företagare i Dals-Ed 2009, Anders Walls stipendium landsbygdsutveckling 2010, Västsvenska skogspriset 2010, Gasellföretag 2011.

Artikel i Skogsaktuellt efter Gasellutnämningen november 2011.

 http://www.skogsaktuellt.se/?p=39424&pt=108&m=1422

Svensk Skogsservice är idag ett av landets största och snabbast växande skogsvårdsföretag. För att fortsätta vara detta och leverera hög kvalité till våra kunder så sattastar vi i år ca 1/2 miljon i utbildnings insattser.

Våra tjänstemän har gått utbildningar i data excel fortsättning, arbetsmiljö sam, projektledning och affärsjuridik.

Arbetsledningen har gått utbildningar i truck, hjullastare, ADR transport av farligt goods, E-körkort, röjutbildning Nordforest och olika arbetsledar utbildningar för aktuellt område.

Skogsvårdspersonalen har genomgått grönt kort via EC-skog och röjningsutbildning med Nordforest.

Vi vill Tacka Dals-Eds kommun och Annet som jobbat med ESF-projektet där vi fått ta del av många av ovanstående utbildningar.

VD Jon Gustafsson

Vi söker två stycken arbetsledare till kraftledningsröjning. För mer information titta på arbeta hos oss.

Vi söker en skogsvårdare i första hand till Dalsland samt södra Värmland.

Under arbeta hos oss hittar du information om de annonserade tjänsterna.

Annonserna har gått ut i: Dalslänningen, Land, Skogen och ATL.

Vi besöker skogselmia fredag den 27/5. Om ni vill träffa oss eller boka ett möte kontakta VD Jon Gustafsson på 0534-669 21.