Skogsvård:

Skogssällskapet

Moelven AB

Munksjö Paper AB

Bohlins Träexport

Stora Enso

Södra

Sveaskog

Svenska Skogsplantor AB

Vida AB

Levene Såg AB

Kopparfors Skogar

Brevensbruk

Växjö Stift

Göteborgs Stift

Weda

Sydved

Holmen

Mellanskog

Länsstyrelsen

Karl Hedin

Jarl Timber

Bångbro Skogar

Karl Segerström

SFV Statens Fastighetsverk

Hushållningssällskapet

Bergs Timber

Derome

AB Göta Kanalbolaget

TVH

El-Supply

Farmartjänst Bengtsfors

Häradsmarken

Bergqvist Siljan

Bengtsfors Kommun

Infrastruktur:

Kraftledning:

Vattenfall

E.ON

One Nordic

Ellevio

Svenska Kraftnät

Näckåns Energi AB

Elektro Sandberg

Kasens Skogstjänst

Sweco

Veidemenn AS

Fortum

Natur och Skogtjänst Sverige AB

Fortum Norge

Hafslund Norge

Ekströms Skogsservice

Ansjö Skog & Markkonsult

Västerbergslagens Energi AB

Väg & Stängselröjning:

NCC

PEAB

Trafikverket

Telefonnät:

Relacom

 
 

Vindkraftspark:

Mera Skog

Nextab

RES Group

Konsultuppdrag:

Södra

Skogssällskapet Förvaltning AB

Vattenfall

Ellevio

Växjö Stift

Skellefteå Kraft

Fortum

Övrigt:

Gräsklippning:

El-Supply

Snöskottning:

El-Supply

Brandt Bil

TVH

Dals- Eds Kommun

Nordby Shoppoingcenter

Pinneskär

Eds Bygg

Åmåls Kommun

HSB Trollhättan

Core Enso Bäckefors

Maskinringen Uddevalla

Farmartjänst Bengtsfors

Lekebergs kommun