plantering 1170x418

Sadzenie jest skutecznym i pewnym sposobem na ponowne zalesienie obszarów po wycince.

Możemy zaproponować kompleksowe rozwiązania dotyczące sadzenia.
Załatwiamy wszystko: od przygotowania terenu, sadzonek, grodzenia, do zabezpieczenia sadzonek przed szeliniakiem sosnowcem.
 

 

Galeria