W Svensk Skogsservice pracujemy zarówno bezpośrednio, jak i przez naszych przedstawicieli. Przedstawiciele są z reguły osobami prowadzącymi własną działałalność gospodarczą i pracują pod szyldem Svensk Skogsservice. Odpowiadają za pozyskiwanie pracy i kierowanie personelem. Personel jest zatrudniany bezpośrednio przez Svensk Skogsservice i to my również odpowiadamy za sprzęt, pojazdy i szkolenia. Korzystamy również z tego sytemu, aby wykonywać prace w miejscach zlokalizowanych tam, gdzie bezpośrednia obsługa przez nas byłaby utrudniona z powodu odległości do najbliższego biura i braku znajomości okolicy.

Krótko mówiąc, przedstawiciel funkcjonuje jako kierownik prac/leśnik.