plantering 1170x418

Plantering är ett effektivt och säkert sätt att återbeskoga avverkade arealer.

Vi kan erbjuda kompletta lösningar för plantering.
Vi ordnar allt ifrån markberedning, plantor, plantering, stängsling och efterbehandling av plantor mot snytbagge.

Vi är medlemmar i SLA och PEFC-certifierade

Vill du veta mer om Plantering?

Kontakta:

Jon Gustafsson

Telefon: 0534 669 21

Mobil: 076 135 08 01

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Plantera din skogsfastighet för framtida avkastningar!

Det vanligaste sättet att anlägga ny skog är att plantera. Plantering är ett snabbare och säkrare sätt att få ny skog än sådd eller naturlig föryngring. I allmänhet bör du göra planteringen så fort som möjligt efter slutavverkningen för att minska konkurrensen från gräs, ormbunkar, hallon, m.m.

Vi på Svensk Skogsservice är experter på plantering och kan hjälpa dig till bästa resultat!

Kontakta oss för en första diskussion!

Plantering

Planteringstidpunkt

Bästa tidpunkten för plantering är tidigt på våren direkt efter snösmältningen då tjälen gått ur marken. Gran kan man även plantera under hösten. I trakter med försommartorka kan höstplantering av gran ge ett bättre resultat än vårplantering. Täckrotsplantor kan man plantera något längre fram på försommaren än barrotsplantor.

Ordna en bra växtplats för plantan

Växtplatsen har mycket stor betydelse för plantans möjligheter att överleva och starta en god tillväxt. Plantan behöver ljus, värme och lagom med vatten. Skydda den mot konkurrens och insektsskador.

Markbehandling

Markberedning är den vanligaste formen av markbehandling. Markbehandling innebär att humustäcket avlägsnas så att mineraljorden kommer fram. Det finns olika former av markbehandling. Fläckmarkberedning, harvning och högläggning.

Markbehandling - Fördelar

  • Mera ljus och värme
  • Mindre risk för frostskador
  • Lättare att plantera
  • Lägre risk för konkurrens från vegetationen
  • Högre marktemperatur gynnar tillväxten
  • Mindre risk för snytbaggeskador

Kontakta oss för mer information om plantering!

Affärsutvecklare & KMA Ansvarig Skogsvård:
Jon Gustafsson
Telefon: 0534 669 21
Mobil: 076 135 08 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jon2015 liten

Bildgalleri