Uppdaterad Information gällande Corona-virus Svensk Skogsservice 20200510:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) pandemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer samt påverkan för våra beställare.

Det var nu ett tag sen senast vi uppdaterade någon information kring hur covid-19 påverkar vår verksamhet. Detta på grund av att det helt enkelt inte gått att fatta några större beslut utifrån det enorma flöde och snabba förändringar av information som påverkar verksamheten. Vi kan meddela att vi fram till och med 20 april följt årets planering och även haft mindre sjukfrånvaro än normalt. Från den 20 april däremot saknas det medarbetare från tredjeland och per idag är det ca 30 medarbetare kvar i sina hemländer. Vi har även haft några medarbetare som varit hemma på grund av sjukdom.

Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatt under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

Vi rekommenderar:

-        Vår personal att följa respektive lands myndigheters rekommendationer gällande resor till andra länder som inte är ett absolut måste. Svensk personal följer UDs rekommendationer.

-        Vi rekommenderar gästarbetande personal från annan nation än Sverige som är på plats att avstå vårens semesterstopp och istället få ett längre sommarstopp för att minimera smittorisken under resan om viruset fortsätter sin framfart.

-        Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

Några viktiga punkter:

  • -        Vi undanbeder besök vid vårt kontor i Ed tills pandemin lugnat sig utan hänvisar till digitala möten.
  • -        Tills epidemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.
  • -        Fysiska möten ute i skogen är okej men vi tar ej i hand samt håller distans till varandra.
  • -        Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills epidemin är under kontroll.
  • -        Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

Tänk dagligen på:

  • -        Undvik att vidröra ansiktet.
  • -        Undvik att ta i hand.
  • -        Håll distans till personer som hostar.
  • -        Hosta alltid i armvecket om du är nära andra.
  • -        Gå inte till jobbet om du är sjuk.

Lista och statistik över corona-virusets utbredning:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

 

Länkar som innehåller god information som berör vår verksamhet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Tidsplaner:

På grund av Covid-19 epidemin kan vi ej garantera att uppsatta tidsplaner samt tidsramar i löpande avtal kan hållas säsongen 2020. Vi arbetar givetvis aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av epidemin som kan påverka leveranstiden negativt beroende på dess fortsatta spridning.

Fredag 8-maj gick EU-kommissionen ut och rekommenderade medlemsländerna att stänga gränserna för tredjeland fram till 15 juni.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_sv

Situationen är nu att om vi får in de sista medarbetarna innan den siste maj så kommer vi förutsatt att pandemin lugnar sig ut över sommaren och hösten kunna leverera alla våra kontrakterade uppdrag. För varje vecka som går där efter skapar det utmaningar i våra leveranser och vi kommer kontakta våra beställare för avstämningar.

Utförda åtgärder för att ta oss igenom pandemin:
- Vi använder statens olika stödpaket bland annat korttidsarbete på administrationspersonal vid kontoret i Ed. Det med för att Mån-Tor är det kortare öppettider samt Fre stängt.
- De anställda vid kontoret som har produktionsbakgrund har ställts om till framförallt utbildning och kraftledningsprojekt.

Information från ambassader i aktuella länder därifrån våra skogliga team kommer:
Polen:
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/polen-warszawa/aktuellt/nyheter/polen-stänger-sina-gränser-från-och-med-söndag-den-15-mars-kl.-0000-natten-från-lördagen/#

Ukraina:
Information om situationen i Ukraina finner man bland annat på: https://www.kyivpost.com/

Rumänien:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/rumänien/

 

 

Beredskapslyftet

Vi är stolta över att vara en del av Beredskapslyftets satsning på skogen genom våra två verksamheter Svensk Skogsservice och Dalslands Skogsskola där vi kombinerar våra kunskaper från 17 år inom svensk skogsvård med en gedigen utbildningskunskap.

Beredskapslyftet lanserar ett fjärde snabbspår för nyanlända och unga med funktionsvariationer i samarbete med Svensk Skogsservice/Dalslands Skogsskola och FAM för att plantera skog.

De första tre Beredskapslyften riktade sig mot skola, vård och omsorg. Nu riktas fokus mot skogen. Varje år planteras det över 300 miljoner plantor i svenska skogar. Men på grund av in- och utreseförbud runtom i Europa står miljontals plantor nu och väntar på att planteras. Samtidigt som många varsel sker i Sverige finns det två grupper som nu kommer ännu längre ifrån arbetsmarknaden: nyanlända och unga med funktionsvariationer.

I samarbete med FAM, Svensk Skogsservice/Dalslands Skogsskola skapas nu en intensivutbildning riktad mot främst nyanlända och unga med funktionsvariationer. I utbildningen kommer man bland annat lära sig skogshistorik, planteringsteknik och plantvård men också få kunskaper inom föryngringsmetoder och logistik. I den första piloten utbildades utbildades 25 personer. Nästa utbildningsomgång sker i Östersund och startar den 11 maj.
https://www.beredskapslyftet.se/

Vid smitta i organisationen

- I det fall sjukdomsfall eller misstänkt sjukdomsfall inom organisationen inträffar kommer detta att meddelas till berörda parter samt nödvändig karantän kommer att införas.
- Vi vill med detta också förtydliga att vi per i dag inte har några indikationer på att någon i Svensk Skogsservice organisation har smittats av Coronavirus. Ovanstående åtgärder genomförs för att på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen och så snabbt som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Vi hoppas på Er förståelse i den situation vi nu alla befinner oss i och kommer fortsatt att utifrån ovanstående riktlinjer göra allt i vår makt för att vidmakthålla en god service till dig som beställare ihop med ombud, personal och underleverantörer. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20