Uppdaterad Information gällande Corona-virus Svensk Skogsservice 20200629:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) pandemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer samt påverkan för våra beställare.

Vi kan nu med stor glädje informera om att vi sen ett par veckor tillbaka för första gången säsongen 2020 är i full produktion. Detta efter att regeringen för ett par veckor sedan fattade beslut om undantag från inreseförbudet från tredje land för skogsbruket. Så vår förhoppning beroende på pandemins utveckling under sommaren samt hösten är att åter så som innan 20 april kunna följa årets planering igen. Vår målsättning är att försöka ta igen det vi tappat från 20 april till 17 juni ut över hösten men vi är då beroende av gynnsamma väderleksförhållande och att pandemin hålls under kontroll.

Vi har haft personal som varit sjuka under våren där vi vidtagit försiktighetsåtgärder för att inte riskera något och ingen vad vi idag vet har haft eller har covid-19 inom organisationen. Vi behöver aktivt jobba vidare med åtgärder för att våra medarbetare skall hålla sig friska och det är av stor vikt att alla nu orkar hålla i de åtgärder man själv kan vidta för att skydda sig så gott det går.

Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatta under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

Vi rekommenderar:

  •           Vår personal att följa respektive lands myndigheters rekommendationer gällande resor till andra länder som inte är ett absolut måste. Svensk personal följer UDs rekommendationer.
  •           Vi rekommenderar fortsatt gästarbetande personal från annan nation än Sverige som är på plats att avstå kortare semesterstopp och istället få ett längre sommarstopp för att minimera smittorisken under resan om viruset fortsätter sin framfart.
  •           Personalen från tredjeland som anlänt först under juni och som har en begränsad visumperiod kommer på grund av situationen avstå hemresor för att minimera smittorisken.
  •          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

Några viktiga punkter:

  •        Vi undanbeder besök vid vårt kontor i Ed tills pandemin lugnat sig utan hänvisar till digitala möten.
  •          Tills pandemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.
  •         Fysiska möten ute i skogen är okej men vi tar ej i hand samt håller distans till varandra.
  •          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills pandemin är under kontroll.
  •         Så långt det varit möjligt har vi undvikit interna utbildningar för att minimera smittoriskerna.
  •          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

Tänk dagligen på:

Lista och statistik över corona-virusets utbredning:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

 

Länkar som innehåller god information som berör vår verksamhet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Tidsplaner:

På grund av Covid-19 pandemin ligger vi något efter våra tidsplaner på årets röjningsprojekt tills dags datum men med den uppdaterade tidsplan vi nu jobbar med ser det ut som att vi kommer att behöva mer volym för att hålla våra team i full produktion säsongen ut. Givetvis är det extremt svårplanerat då ingen vet hur pandemin utvecklar sig framåt men vi arbetar aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av pandemin. Vi återkommer inom kort med mer information kring vilka eventuella extra volymer vi har möjlighet att ta på oss under hösten.

Gällande plantering ser det positivt ut och vi kommer troligen att leverera ca 500.000 – 1 miljon stycken planterade plantor mer än tecknade avtal inför säsongen förutsatt att allt fortsätter flyta på i fällt och alla håller sig friska.

Utförda åtgärder för att ta oss igenom pandemin:

- Vi använder statens olika stödpaket bland annat korttidsarbete på administrationspersonal vid kontoret i Ed. Det medför att Mån-Tor är det kortare öppettider samt Fre stängt.
- De anställda vid kontoret som har produktionsbakgrund har ställts om till framförallt utbildning och kraftledningsprojekt.

Information från ambassader i aktuella länder därifrån våra skogliga team kommer:
Polen:
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/polen-warszawa/aktuellt/nyheter/polen-stänger-sina-gränser-från-och-med-söndag-den-15-mars-kl.-0000-natten-från-lördagen/#

Ukraina:
Information om situationen i Ukraina finner man bland annat på: https://www.kyivpost.com/

Rumänien:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/rumänien/

 

 

Vid smitta i organisationen:

- I det fall sjukdomsfall eller misstänkt sjukdomsfall inom organisationen inträffar kommer detta att meddelas till berörda parter samt nödvändig karantän kommer att införas.
- Vi vill med detta också förtydliga att vi per i dag inte har några indikationer på att någon i Svensk Skogsservice organisation har smittats av Coronavirus. Ovanstående åtgärder genomförs för att på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen och så snabbt som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Vi hoppas på Er förståelse i den situation vi nu alla befinner oss i och kommer fortsatt att utifrån ovanstående riktlinjer göra allt i vår makt för att vidmakthålla en god service till dig som beställare ihop med ombud, personal och underleverantörer. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20

Svensk Skogsserive och Dalslands Skogsskola är med i ett projekt som ska få fler plantörer till skogen.

– I dessa extrema tider kan vi med hjälp av detta snabbspår vara med och skapa arbetstillfällen och bidra till att det kan planteras ny skog för framtiden. Vår svenska skogsråvara är en viktig exportprodukt men också en förnyelsebar råvara som spelar en stor roll i vår omställning till en mer hållbar värld säger Håkan Buskhe, VD för FAM.

– Skogsvården glöms ofta bort i diskussionerna men det är helt avgörande för framtidens skogsindustri och export att inte arbetet eftersätts nu. Med Beredskapslyftet hoppas vi kunna vara med och bidra med vår kunskap från både produktion och utbildning för att hjälpa till att fylla den stora arbetskraftsbrist vi ser just nu på grund av in- och utreseförbud säger Joakim Gustafsson, VD för Svensk Skogsservice och Dalslands Skogsskola.

Läs mer här: https://news.cision.com/se/beredskapslyftet/r/beredskapslyftet-lanserar-ett-snabbspar-for-skogsplantering-riktat-till-nyanlanda-och-unga-med-funkt,c3088188

Joakim intervjuad i P4-Väst om hur Corona-epedemin påverkar skogsbruket

Virusets framfart lämnar ingen oberörd. Vi inom skogsnäringen har hitills varit förskonade från massuppsägningar, men även vi kämpar med dagliga utmaningar till följd av viruset som drabbat världen.

P4-Väst ringde upp och intervjuade vår VD Joakim Gustafsson.

 Lyssna på Intervjun:

 

Svensk Skogsservice och Sundins Skogsplantor intervjuade i Skogsaktuellt

Även tidningen Skogsaktuellt uppmärksammar utmaningarna inom skogsvården till följd av Covid-19 utbrottet.

Så påverkar virusutbrottet skogsvården

Räkna med risk för försenad röjning, om du köpt den tjänsten. Två av landets största skogsvårdsföretag väntar sig att delar av deras arbetsstyrka är fast utomlands i sommar.

Ingress från artikeln som publicerades måndag den 23 mars 2020

Läs hela artikeln här: https://www.skogsaktuellt.se/artikel/2225636/s-pverkar-virusutbrottet-skogsvrden.html

Information gällande Corona-virus Svensk Skogsservice 20200317:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) pandemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer samt påverkan för våra beställare.
Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatt under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

 

Vi rekommenderar:

-          Vår personal att följa respektive lands myndigheters rekommendationer gällande resor till andra länder som inte är ett absolut måste. Svensk personal följer UDs rekommendationer.

-          Vi rekommenderar gästarbetande personal från annan nation än Sverige som är på plats att avstå vårens semesterstopp och istället få ett längre sommarstopp för att minimera smittorisken under resan om viruset fortsätter sin framfart.

-          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

 

Några viktiga punkter:

-          Personer som har varit på resa i något av de mest utsatta länderna eller umgåtts med någon som har rest i dessa länder under de senast 14 dagarna är inte tillåtna att vistas på Svensk Skogsservice kontor.

-          Tills epidemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.

-          Fysiska möten ute i skogen är okej men vi tar ej i hand samt håller distans till varandra.

-          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills epidemin är under kontroll.

-          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

 

Tänk dagligen på:

-          Tvätta händerna.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-engelska/

-          Undvik att vidröra ansiktet.

-          Undvik att ta i hand.

-          Håll distans till personer som hostar.

-          Hosta alltid i armvecket om du är nära andra.

-          Gå inte till jobbet om du är sjuk.

 

Lista och statistik över corona-virusets utbredning:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Länkar som innehåller god information som berör vår verksamhet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

 

Tidsplaner:
På grund av Covid-19 epidemin kan vi ej garantera att uppsatta tidsplaner samt tidsramar i löpande avtal kan hållas säsongen 2020. Vi arbetar givetvis aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av epidemin som kan påverka leveranstiden negativt beroende på dess fortsatta spridning.

Kommer situationen fortsätta som per idag med stängda gränser runt om i Europa vilket då enligt ovan skulle kunna påverka våra tidsplaner så kommer vi prioritera våra uppdrag i följande ordning.
- Infrastrukturprojekt, kraftledningar på grund av att det är en viktig samhällsfunktion som behöver upprätthållas.
- Plantering.
- Röjningar.

 

Information från ambassader i aktuella länder därifrån våra skogliga team kommer:
Polen:
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/polen-warszawa/aktuellt/nyheter/polen-stänger-sina-gränser-från-och-med-söndag-den-15-mars-kl.-0000-natten-från-lördagen/#

Ukraina:
Svar från svenska ambassaden i Kiev på frågan om vad som gäller för resor för vår Ukrainska personal:

Ukrainska medborgare har belagts med förbud att lämna landet från och med den 17 mars. I nuläget gäller förbudet för två veckor framåt och beroende på utvecklingen kommer regeringen därefter att fatta ett nytt beslut. I och med att läget förändras snabbt i stora delar av världen så uppmanar vi er att hålla kontakt med era arbetare här och följa lokal media, Exempelvis Kyiv Post har uppdaterad information på engelska. Vår reseinformation riktar sig främst till svenska medborgare i Ukraina och endast den information som är relevant för dem kommer att publiceras där.

Mer information finner man t.ex på: https://www.kyivpost.com/

Rumänien:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/rumänien/

 

Vid smitta i organisationen:
- I det fall sjukdomsfall eller misstänkt sjukdomsfall inom organisationen inträffar kommer detta att meddelas till berörda parter samt nödvändig karantän kommer att införas.
- Vi vill med detta också förtydliga att vi per i dag inte har några indikationer på att någon i Svensk Skogsservice organisation har smittats av Coronavirus. Ovanstående åtgärder genomförs för att på bästa sätt bidra till att minska smittspridningen och så snabbt som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Vi hoppas på Er förståelse i den situation vi nu alla befinner oss i och kommer fortsatt att utifrån ovanstående riktlinjer göra allt i vår makt för att vidmakthålla en god service till dig som beställare ihop med ombud, personal och underleverantörer. Vid frågor är du välkommen att kontakta vår VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20

Information gällande Corona-virus 2020 Svensk Skogsservice:

Vänligen läs igenom denna information om Svensk Skogsservice riktlinjer relaterade till den pågående Corona-virus (Covid-19) epidemin och vad som gäller för anställda, ombud och underleverantörer.Svensk Skogsservice bedriver skoglig verksamhet med anställda, ombud och underleverantörer med upp emot 120 sysselsatt under högsäsong där de anställda totalt representerar sju till åtta olika nationer. För att minska risken för smittspridning och konsekvenserna vidtar Svensk Skogsservice ett antal åtgärder och rekommendationer.

Vi rekommenderar:

-          Alla berörda att inte resa till de värst drabbade länderna på semester.

-          Minska sitt allmänna resande i så stor utsträckning som är möjligt.

-          Läsa på länkad information i detta meddelande och följa de råd som ges.

 

Några viktiga punkter:

-          Personer som har varit på resa i något av de mest utsatta länderna eller umgåtts med någon som har rest i dessa länder under de senast 14 dagarna är inte tillåtna att vistas på Svensk Skogsservice kontor.

-          Tills epidemin är under kontroll hänvisar vi projektuppstarter, affärsmöten mm till digitala möten.

-          Alla affärsresor internationellt skjuts upp tills epidemin är under kontroll.

-          Skulle man själv insjukna följ de riktlinjer som finns för vård och smittskydd.

 

Tänk dagligen på:

-          Tvätta händerna.

-          Undvik att vidröra ansiktet.

-          Undvik att ta i hand.

-          Håll distans till personer som hostar.

-          Hosta alltid i armvecket om du är nära andra.

-          Gå inte till jobbet om du är sjuk.

 

Lista på mest utsatta länder:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

- Kina
- Macao
- Hong Kong
- Taiwan
- Sydkorea
- Singapore
- Japan
- Iran
- Italien

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_en

https://www.ecdc.europa.eu/en

 

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

På grund av Covid-19 epidemin kan vi ej garantera att uppsatta tidsplaner samt tidsramar i löpande avtal kan hållas säsongen 2020. Vi arbetar givetvis aktivt för att leverera en god kvalité samt i tid men vi kan ej påverka eventuella konsekvenser av epidemin som kan påverka leveranstiden negativt beroende på dess fortsatta spridning.
Vid frågor kontakta VD Joakim Gustafsson – 0733 90 22 20