rojning 1170x418

Czyszczenie lasu jest być może najbardziej zyskownym przedsięwzięciem, które może być podejmowane na obszarze leśnym. Czyszczenie wykonywane w prawidłowym terminie generuje znacznie lepsze wyniki ekonomiczne przy przyszłych trzebieżach.

Proponujemy wszystkie rodzaje czyszczeń: prace pielęgancyjne w uprawach, czyszczenia wczesne, prace pielęgnacyjne w młodniakach, pielęgnację pod kątem ochrony przyrody.

 

Prowadzimy również prace związane ze ścinką maszynową, mniejsze trzebieże ręczno-maszynowe i zaawansowaną ścinkę drzew.

 

 

 

Galeria