Svensk Skogsservice AB jest nagradzanym przesiębiorstwem o dużych ambicjach.
Dzięki najbardziej kompetnemu personelowi w branży o długich doświadczeniach związanych z lasem przedsiębiorstwo rozwijało się dynamicznie już od początku swojego istnienia w 2003 r., by stać się obecnie jednym z największych szwedzkich przedsiębiorstw leśnych.

Nasze centralne biuro położone jest w Dals-Ed, ale wykonujemy prace na terenie całej Szwecji. Poprzez nasz oddział w gminie Ludvika jesteśmy aktywni w dużej części Środkowej Szwecji. W celu dotarcia do pozostałych części kraju korzystamy z lokalnych przedstawicieli. Dysponują oni wiedzą o lokalnych uwarunkowaniach, wiedzą, którą trudno byłoby uzyskać w inny sposób, a poza tym sprawiają, że nasi klienci czują się pewniej i bezpieczniej.

Sprawą naczelną dla nas jest jakość przy wykonywaniu dużych czy małych prac. Poświęcamy bardzo dużo energii na szkolenia, planowanie i monitoring. Celem jest zapewnienie jak najlepszego rozwoju lasu i osiągnięcie korzystnego wyniku finansowego dla każdej ze stron.

Od kiedy zaczęliśmy czyszczenia korytarzy przesyłowych w 2004 r., ta część naszej działalności bardzo silnie się rozwinęła i jesteśmy dzisiaj w stanie realizować wszystkie rodzaje prac leśnych przy wszystkich rodzajach inwestycji liniowych. Celem jest uczestniczenie w budowie lepszej infrastruktury jutra.

Żaden klient nie jest zbyt mały lub zbyt duży dla nas!

Zaangażowana praca założyciela firmy Joakima Gustafssona i szybki rozwój Skogsservice AB wzbudzają od wielu lat podziw i są nagradzone wieloma wyróżnieniami.

Obecnie w przedsiębiorstwie zatrudniającym w wysokim sezonie setki pracowników pracują także: brat Joakima – Jon, jego tata - Sten i partnerka Joakima - Marie.

Wszyscy pracownicy firmy bez względu na narodowość pracują zgodnie ze szwedzkimi przepisami dotyczącymi prawa pracy i szwedzkimi porozumieniami płacowymi.

gasell di

 

skogsskolden

 

 

anders walls stiftelse

 

 

arets foretagare

 

 

yeos logo

 

 

svensknaringsliv